Persbericht GroenLinksfractie en -bestuur over voordracht nieuwe wethouder

Op de raadsvergadering van woensdag 4 juli zal Jan Robberegt door de fractie van GroenLinks worden voorgedragen als nieuwe wethouder voor de gemeente Vlaardingen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

P E R S B E R I C H T

Vlaardingen, 3 juli 2007

 Vanaf 1976 woont Jan Robberegt in Vlaardingen, waar hij, als opbouwwerker in de Westwijk en Indische Buurt, ook vijf jaar werkte.Vervolgens werkte hij tien jaar in Rotterdam - waar hij betrokken was bij de stadsvernieuwing in de verschillende buurten van Feijenoord/Noordereiland en actief bij de planontwikkeling van de Kop van Zuid.Jan werkt vanaf 1991 in de gemeente Dordrecht. Momenteel is hij hier, als Programmamanager herstructurering Dordrecht West, verantwoordelijk voor de totstandkoming en uitvoering van een fysiek en sociaal herstructureringsprogramma voor ‘Dordrecht West’ – een gebied met vier wijken. Na zijn opleiding Opbouwwerk ronde hij in 1995 een doctoraalstudie Sociale Wetenschappen af met als afstudeerrichting ‘Stadsstudies’.Vanaf het ontstaan van GroenLinks is Jan lid van onze partij en sinds 2002 ook steunfractielid. Als nummer zes op de GroenLinks kandidatenlijst bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 koos hij als motto: "Voor een levendig en eigenzinnig Vlaardingen".Hierbij uitte hij als wensen voor de stad dat in Vlaardingen "stenen stapelen gelijk opgaat met sociaal investeren; water en groen als een belangrijke kwaliteit voor de stad wordt gezien; actieve bewoners gehoord en gezien worden; en, culturele initiatieven worden gestimuleerd en gehoord."Als we zijn GroenLinks hart combineren met zijn ruime werkervaring, vooral op het gebied van leefbaarheid, menen wij met Jan een wethouder voor te dragen die een waardevolle bijdrage kan zijn voor het bestuur van Vlaardingen en die het coalitieakkoord op GroenLinkse wijze zal weten uit te voeren en gestalte te geven.Jan is 56 jaar en woont samen met partner en drie kinderen – één zoon woont op zichzelf. Een selectiecommissie, bestaande uit drie leden van het bestuur van GroenLinks Vlaardingen en de drie fractieleden, heeft Jan gevraagd zich beschikbaar te stellen als wethouder van de gemeente Vlaardingen waar hij na zorgvuldige afwegingen en consultaties positief op reageerde. Zijn thuisfront ondersteunt zijn keuze van harte.In overleg met het College van B&W en met de coalitiepartijen zal Jan Robberegt, behoudens jeugdbeleid, alle portefeuilles van Ben van der Velde overnemen – t.w. Sport en recreatie, Kunst en cultuur, Grondzaken en vastgoed, Inkoop, Milieu en Verkeer.Anny Attema gaat zich met het Jeugdbeleid bezig houden, en Jan krijgt de portefeuille Gebieds- en Wijkmanagement.Namens de fractie: Jack Tsang.Namens het bestuur Rob van Herwaarden.