Persbericht over gehouden GroenLinks Algemene Leden Vergadering

Van het bestuur van de afdeling GroenLinks Vlaardingen

PERSBERICHTVlaardingen, 27 juni 2007Maandagavond 25 juni besprak de afdeling GroenLinks Vlaardingen in een besloten Algemene Leden Vergadering (ALV) het feit dat de fractie op donderdag 14 juni het vertrouwen heeft opgezegd in wethouder Ben van der Velde, die vervolgens is afgetreden op maandag 18 juni.Na een intensief debat spraken de aanwezige leden hun vertrouwen uit in bestuur en fractie en kreeg een commissie het mandaat om een nieuwe wethouderskandidaat te zoeken en deze via de fractie voor te dragen aan de gemeenteraad.Rob van Herwaarden - voorzitter.