Plannen rond de oude watertoren in het Oranjepark?!

Heeft u concrete ideeën over de toekomst van de watertoren? Meld ze dan aan ons! Wij laten alvast wat plannen zien!

Op dit moment circuleren in Vlaardingen al een aantal plannen over de toekomst van de watertoren. Ook doet het college inmiddels een onderzoek naar een haalbare bestemming.GroenLinks Vlaardingen is van mening dat het goed is alle al bestaande ideeën te tonen aan iedereen.En bovendien: misschien heeft u óók wel ideeën over een nieuwe functie voor de toren.Daarom hier een oproep en alvast een kennismaking met twee van de plannen. DE PLANNENHet project van St. School’s out in Def’s lounge (PDF 8.9Mb)St. School's out in Def's lounge heeft ook een weblog waar meer te lezen is over o.a. het plan.• De manier waarop 'B-creative' haar plan maakte (PDF 1,5Mb)Nb. Er is nog een derde plan dat de leden van de gemeenteraad ontvingen van Case Consult, maar daar hebben we nog geen digitale versie van, zodat dit plan nog even ongezien blijft - we hopen het binnenkort hier te kunnen bijvoegen.OPROEPWellicht bij deze hèt moment om Vlaardingers die ook rondlopen met ideeën op te roepen hun plan zichtbaar en kenbaar te maken.Heeft u zo’n idee dan biedt de website van GroenLinks Vlaardingen u de mogelijkheid dit moois te tonen. INZENDENU kunt uw uitgewerkte idee digitaal inzenden naar de webmaster van deze site. Wij zullen het graag plaatsen!