Gemeenteraadsvergadering Vlaardingen - 13 september 2018
De Vlaardingse raadszaal in bedrijf - 13 september 2018

Politiek seizoen weer geopend

GroenLinks fractievoorzitter Lianne van Kalken blikt terug op deel raadsvergadering van 13 september.

________________________________________________________________________________________

Op donderdag 13 september was de eerste raadsvergadering na het reces. Op de agenda stond de behandeling van het Reglement van Orde van de raad.

 

Het laatste RVO stamde nog uit 2007, dus het was hoog tijd dat hier verandering in kwam. Lianne van Kalken heeft met de fractievoorzitters meermaals gesproken over dit stuk, en ook in de raadskamers (zowel beeldvormend als oordeelvormend) werd nog uitvoerig met de gehele raad hierover gesproken.
Desalniettemin werden er toch tijdens de raadsvergadering nog 17 amendementen op het concept RvO ingediend. Sommige partijen stelden voor de hele behandeling daarom uit te stellen. GroenLinks was echter blij dat het deze avond toch behandeld en aangenomen werd en we niet alleen in theorie maar nu echt in de praktijk aan de slag gaan met de nieuwe werkwijze in de raad met dit nieuwe Reglement van Orde.

Na 6 maanden zal het nieuwe RvO geëvalueerd worden.

Dit waren de amendementen die GroenLinks mede indiende:

Ook stond op de agenda het raadsvoorstel tot zienswijze op de concept 5e begrotingswijziging 2018/1e begrotingswijziging 2019 Stroomopwaarts. Neill diende hiervoor een amendement in met betrekking tot de kinderregelingen, dat in meerderheid werd aangenomen!

Tijdens de raadsvergadering werd Ben Vuijk (ONS.Vlaardingen) onwel en kreeg een epileptische aanval. De vergadering werd daardoor even geschorst. De GroenLinks fractie wenst hem heel veel sterkte!

De overige moties en agendapunten zijn doorgeschoven naar volgende week. Dan zal ook de motie van GroenLinks over het minibos behandeld worden!