Raad neemt motie aan over leefgelden AMA's

Met alleen de tegenstemmen van VVD en SBV is de motie, die uitspreekt dat stopzeting van leefgelden aan AMA's ongewenst is, afgelopen donderdag door de Vlaardingse raad aangenomen. Vlaardingen zal deze mening ook kenbaar maken aan kabinet en Tweede Kamer.

M O T I EDe raad van de gemeente Vlaardingen, in vergadering bijeen op 7 december 2006;Overwegende dat • De gemeente Groningen een motie over de leefgelden voor AMA’s heeft rondgestuurd voor adhesie en deze in de raadscommissie van 23 november is besproken;• de gemeente Vlaardingen zich meerdere keren heeft uitgesproken tegen het op straat zetten van uitgeprocedeerde asielzoekers; • het gevaar dat er ex-AMA’s in de illegaliteit verdwijnen door het Rijksbeleid (stopzetting van leefgelden) erg is vergroot; • het Utrechtse project Perspectief succesvol is in de begeleiding van (ex-) AMA’s; • er in Vlaardingen op dit moment 3 ex-AMA’s bekend zijn en wellicht er nog meer zullen volgen;spreekt als zijn oordeel uit dat: • stopzetting van leefgelden aan ex-AMA’s ongewenst is vanwege het averechtse effect dat meer ex-AMA’s in de illegaliteit zullen verdwijnen;roept het kabinet en de Tweede Kamer op om de leefgelden te blijven uitbetalen aan de ex-AMA’s.En verzoekt de griffie om:• deze mening kenbaar te maken aan het kabinet en de Tweede Kamer.en gaat over tot de orde van de dag.GroenLinks Mede ingediend door: SP, CDA en PvdA