Raadsverkiezingen 7 maart 2006 - verzamelpagina

'GroenLinks werkt!' is de titel van het programma. De eerste regel van hoofdstuk één: "Vlaardingen is een goede stad om te wonen en te werken. En de moeite waard om verder te verbeteren." Kortom: "Vlaardingen, de stad waar GroenLinks voor gaat."

Enkele resultaten 2002-2006

Verkiezingsprogramma 2006-2010

Kandidatenlijst

Selectie programmapunten

Samenvatting Verkiezingsprogramma

Ons verkiezingsprogramma in 8 folders- Flyer 1: IN VLAARDINGEN STAAT MIJN HUIS- Flyer 2: SOCIAAL EN SOLIDAIR- Flyer 3: MILIEU- Flyer 4: VLAARDINGEN IN BEWEGING- Flyer 5: OVERHEID - DEMOCRATISCH EN BETAALBAAR- Flyer 6: EEN SELECTIE VAN PROGRAMMAPUNTEN- Flyer 7: ALLEMAAL VLAARDINGERS- Flyer 8: PROGRAMMAPUNTEN 'ALLEMAAL VLAARDINGERS'Ons programma lezen/downloaden (PDF)Ons programma lezen/downloaden (Word)

 CAMPAGNE-AGENDA

Vrijdag 17 februari Verkiezingsdebat - Georganiseerd door de ANBOMet: CDA, CU/SGP, D66, GroenLinks, PvdA, SBV, SP, VV2000/Leefbaar Vlaardingen

Lokatie: De Bijenkorf - Reigerlaan 105 Tijd: 14.00 - 17.00 uur 

Zaterdag 18 februari  • GroenLinks staat met een stand in de Westwijk, met als thema: multiculturele samenleving.

Dinsdag 21 februari Lijsttrekkersdebat Lokatie: Drieën-Huysen - Willem de Zwijgerlaan 470Tijd: 20.00 - 22.30 uur.

Met: AOV, CDA, CU/SGP, D66, GroenLinks, PvdA, SBV, SP, VV2000/Leefbaar Vlaardingen

Vrijdag 24 februari Lijsttrekkersdebat o.l.v. Ton Tabben Met: AOV, CDA, CU/SGP, D66, SBV, GroenLinks, PvdA, SP, VV2000/Leefbaar Vlaardingen

Lokatie: Theatercafé Anvers - Kon. WilhelminahavenTijd: 19.00 - 20.00uur

Dit debat wordt later uitgezonden via Vlaardingen TV

Zaterdag 25 februari  • GroenLinks staat met een stand op de markt in winkelcentrum De Loper

Dinsdag 28 februari VerkiezingsforumMet: AOV, CDA, CU/SGP, D66, GroenLinks, PvdA, SBV, SP, VV2000/Leefbaar Vlaardingen, VVD

Lokatie: Buurthuis de Deel - Baarnhoeve 6 Tijd: vanaf 19.30 uur.

Donderdag 2 maart Discussie met VWO leerlingen van het VOS o.l.v. Peter de Jong, TaalgenootschapMet: AOV, CDA, CU/SGP, D66, GroenLinks, PvdA, SBV, SP, VV2000/Leefbaar Vlaardingen

Lokatie: VOS - Floris de Vijfdelaan Tijd: 14.00 – 16.00 uur

• GroenLinks en VV2000/Leefbaar Vlaardingen bezoeken mensen met psychische beperking op initiatief van Maaskringgroep Zuidbuurt, Floris de Vijfdelaan 114

Vrijdag 3 maart Verkiezingsmarkt St. Jozefmavo - Willem de Zwijgerlaan 240 Met o.a. PvdA en GroenLinks

Zaterdag 4 maart  • Markt Veerplein en verkiezingsmarkt Waalstraat/FransenstraatMet: AOV, CDA, CU/SGP, D66, GroenLinks, PvdA, SBV, SP, VV2000/Leefbaar Vlaardingen, VVD  

Verkiezingsmarkt op open dag St. Jozefmavo, Willem de Zwijgerlaan 240, met GroenLinks, PvdA.

Zondag 5 maart Verkiezingsdebat - het "enige echte Vlaardingse lijsttrekkersdebat " o.l.v. Cornelis PonsMet: AOV, D66, GroenLinks, PvdA, SBV, SP, VV2000/Leefbaar Vlaardingen, VVD

Lokatie: De Salon Tijd: 14.00 – 17.00 uur 

Maandag 6 maart Verkiezingsmarkt Met: GroenLinks, PvdA en VV2000/Leefbaar Vlaardingen

Lokatie: St. Jozefmavo - Willem de Zwijgerlaan 240Tijd: 11.30 uur

---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

SELECTIE PROGRAMMAPUNTEN

Het verkiezingsprogramma van GroenLinks Vlaardingen is het lezen waard, maar is ook uitgebreid. GroenLinks heeft veel ideeën en veel ambities. In ons programma staat hoe wij naar de belangrijkste onderwerpen kijken en hoe wij denken dat de komende vier jaar een aantal punten aangepakt moeten worden. Elk hoofdstuk eindigt met een aantal concrete actiepunten.

Voor de site hebben we een aantal punten uit het verkiezingsprogramma gelicht.

•  GroenLinks wil samen met de woningbouwcorporaties      alternatievekoopmethodes ontwikkelen om het kopen van     een huis mogelijk te maken: de Sociale Koopsector.

•  Huurders meer vrijheid geven om hun woning op te knappen en     hun woning te kunnen kopen als 'kluswoning'.

•  Wij pleiten voor ‘ruim baan’ voor mensen met een beperking:     parkeergelegenheid en toegankelijkheid van gebouwen.

•  GroenLinks wil dat de gemeente samen met het bedrijfsleven      aan de slag gaat om de (jeugd)werkloosheid te bestrijden.     Stageplekken en leerwerkplaatsen, maar ook buitenschoolse     programma's gericht op de ontwikkeling van vaardigheden,     moeten worden gestimuleerd. Wij willen het bedrijfsleven     daartoe middelen bieden.

•  Wij willen de meest milieuvriendelijke auto's een goedkoop     parkeertarief bieden en de meest milieuonvriendelijke en     verkeersgevaarlijke auto's beperkingen opleggen.

•  Gáán voor: 'Vlaardingen, de groenste stad!' lijkt ons een     stimulerende uitdaging.

•  In de Broekpolder moet veel geïnvesteerd worden.     Midden-Delfland zal voor het belangrijkste gedeelte haar     agrarische bestemming moeten behouden.

•  Snelheidsbeperkende maatregelen ten behoeve van de kwets-    bare verkeersdeelnemers zijn meer dan ooit noodzakelijk.

•  Voor GroenLinks zijn ‘Autodate plekken’ een prima middel om     het autoverkeer terug te dringen. Maar ook het realiseren van     OV-fiets uitleenplek bij een station is ons streven.

•  Kinderen van asielzoekers 'op straat zetten' is voor GroenLinks     onacceptabel.

•  GroenLinks vindt dat elk gemeenteraadslid verplicht moet    worden de cursus ‘Ken uw Stad’ te volgen.

•  Mantelzorgers kunnen tijdens de uitoefening van hun taken     gratis parkeren.

•  GroenLinks is voor uitbreiding van het aantal zuster-steden:     een zusterstad in Palestina en één in Israël.

•  Per wijk een informatiepunt waar iedereen met een 'minimum'     wegwijs gemaakt wordt over hun recht een beroep te doen op     extra voorzieningen.

•  GroenLinks wil de mogelijkheid onderzocht hebben of er     behoefte is aan crematie in Vlaardingen. Als dit zo blijkt te     zijn, zal dat ook gerealiseerd gaan worden.

•  Op de begraafplaats Holy kan een gedeelte gereserveerd    worden om op islamitische wijze begraven te worden.

•  Maatschappelijk ondernemen, dus als gemeente ook:     Maatschappelijk Inkopen, is vanzelfsprekend voor GroenLinks.     We pleiten voor een stimuleringsfonds ’Ecologisch Verantwoord     Ondernemen'.

•  Naast het belang van sport voor jongeren benadrukken wij ook      het belang van sport voor ouderen. Samen met Ouderenwerk     wordt voor hen een passend sportaanbod ontwikkeld.

•  De balans tussen slopen en nieuwbouw is in Vlaardingen     verstoord. Pas als die er weer is kunnen, na zorgvuldige     afweging (óf renovatie, óf alternatieve vernieuwing óf     slopen) weer sloopvergunningen worden afgegeven.

•  GroenLinks is voorstander van 'eromheen-ontwerpen' bij het     monumentenbeleid, met behoud van historische gebouwen     en stadsgezichten.

•  Op korte termijn komt een jongerencentrum in Vlaardingen met     oefenruimtes en een alternatief poppodium.

•  Bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen is ons voorstel dat      er een tweede adviesstem kan worden uitgebracht op de     favoriete coalitie.

•  Mantelzorgers worden ondersteund en ontlast door het     uitbreiden van de steunpunten.

•  Meer parkeren lang het spoor verlicht parkeerproblematiek voor     Oostwijk en VOP.

•  Er komt extra aandacht voor geweld tegen mensen in een     kwetsbare positie, bijvoorbeeld: eerwraak, loverboys, vrouwen.

 

Kandidatenlijst:

Kandidatenlijst

Oude getrouwen èn nieuwe gezichten, mensen die hun naam willen verbinden aan GroenLinks.

  1. Ben van der Velde, onze lijsttrekker en wethouderskandidaat  2. Jack Tsang, de huidige fractievoorzitter  3. Corrie Kortleven, het huidige fractielid en actief in de stad  4. Kees Borsboom, lid van veel besturen en ondernemer  5. Jan Robberegt, terug van weggeweest  6. Nelleke van der Luit, een supervrijwilliger  7. Emmeline Mooij, wie kent haar niet  8. Mandy den Outer, aanstormend jong talent  9. Anja Hoogewerff, onze webmasterin alfabetische volgorde onze 19 lijstduwers:10. Jalal Al-Baz11. Claudia Berghout12. Look J. Boden13. Ed Boender14. Moestapha Bouchrit15. Kees Clement16. Rob Hart17. Rob van Herwaarden18. Loes van Hutten19. Arnold van Kalken20. Dany Kerst-Fernandez21. Jan van der Kolk22. Anne Kuipers23. Hans Molenkamp24. Sahra Muse25. Ineke Nieuwstraten26. Kees Nieuwstraten27. Arie Voorburg28. Ada van der Zwart-Kortleven

Voor meer informatie:Campagneleider Kees Borsboom tel. 06 22 45 888 3of Ben vd Velde tel.: 06 224 18 68 5