Rijkswaterstaat stoomt Vlaardingse kinderen klaar voor Blankenburgtunnel?

Rijkswaterstaat is begonnen met een propagandistische campagne op een aantal Vlaardingse basisscholen om jongeren maar alvast te laten wennen aan herrie en ongemak bij de aanleg van wegen en tunnels. GroenLinks vraagt zich af of deze eenzijdige PR campagne de toets der kritiek kan doorstaan en stelt vragen aan het college.

_____________________________________________________________________________________________

Vlaardingen, 27 november 2015

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders van Vlaardingen

Betreft: Art. 36 vragen inzake pr campagne Rijkswaterstaat inzake de Blankenburgtunnel

 
Geacht College,

Bijgaand een publicatie van Rijkswaterstaat van 17 november 2015 waarin melding gemaakt wordt van onderwijs lessen op 3 basisscholen in Vlaardingen en Rozenburg.

Een verhaal over Gompies, Consultingkids en kleine grappige kabouters.

De GroenLinks fractie heeft de volgende vragen:

01. Bent u op de hoogte van deze publicatie van Rijkswaterstaat?
02. Zo ja, wat vindt u ervan, zo nee, wilt u dan na lezing daarover uw mening geven?
03. Met een prachtige stad wordt uiteraard Vlaardingen bedoelt, maar heeft u een idee wie met de Gompies bedoelt worden die in deze stad wonen?
04. Vindt u het uit pedagogisch oogpunt juist om kinderen te confronteren met mogelijke ontwikkelingen in hun achtertuin terwijl het formele besluit tot aanleg van de tunnel nog niet genomen is?

Volgens onze informatie is het project alleen gebaseerd op het mogelijk kunnen voorkomen van overlast en niet op de gevolgen voor de kwaliteit van de woonomgeving, de vermindering van de luchtkwaliteit, toename van meer herrie en de gevolgen voor heel veel Vlaardingers die nu al problemen hebben met hun longen ingevolge deze luchtkwaliteit.

05. Klopt het dat op deze dag daar geen aandacht aan besteedt is?
06. Bent u het eens met deze eenzijdige benadering van de mogelijke toekomstige situatie in dit historische landschap?
07. Bent u op de hoogte van de deelname van een van uw ambtenaren aan deze dag?
08. Kende u het programma op deze dag georganiseerd door Rijkswaterstaat?
09. Gaan er nog meer van dit soort propagandistische acties plaatsvinden?
10. Komt het meer voor dat kinderen op jonge leeftijd al “klaar gestoomd” worden om toekomstige vraagstukken te “bediscussiëren” zonder dat er ook naar andere invalshoeken gekeken wordt?
11. Hebben uw ambtenaren de tijd om dit soort propagandistische bijeenkomsten te bezoeken en op te leuken?

 
Met vriendelijke groet,

Fractie GroenLinks Vlaardingen
Kees Borsboom
Lianne van Kalken