Afscheid van de raad - Corrie Kortleven en Hermine Koning - 26 maart 2014
Afscheid van de raad - Hermine Koning en Corrie Kortleven

Scheidend GroenLinks raadslid Corrie Kortleven verrast met Koninklijke onderscheiding

Woensdagmiddag namen tijdens een extra raadsvergadering 15 raadsleden afscheid van de raad. Zo ook de GroenLinks raadsleden Corrie Kortleven en Hermine Koning. Burgemeester Bas Eenhoorn had voor elk vertrekkend raadslid een persoonlijk woord. Als laatste was Corrie Kortleven van GroenLinks aan de beurt. Groot was voor haar de verrassing toen zij de burgemeester de woorden hoorde uitspreken die horen bij het uitreiken van een Koninklijke onderscheiding.

Corrie Kortleven werd benoemd tot lid van de orde van Oranje Nassau, niet alleen voor haar 12 jarig lidmaatschap van de raad namens GroenLinks Vlaardingen, maar zeker ook voor  de vele vrijwilligersactiviteiten die zij naast haar raadswerk vervulde en nog vervult.

De publieke tribune was overvol met pers en vrienden en familie van de vertrekkende raadsleden. In ruim drie kwartier sprak de burgemeester iedereen toe (5 van de totaal 20 scheidende raadsleden waren afwezig). Hij somde de aandachtspunten op van elk raadslid, en prees hen voor hun extra werkzaamheden en verdiensten, waarna er uiteraard applaus was en elk vertrekkend raadslid behalve een bos bloemen ook de Vlaardingse haringschaal ontving.

Woorden van de burgemeester bij het afscheid van Hermine Koning:

Zij zat voor GroenLinks in de raad vanaf 2010 tot heden. Haar portefeuille bevatte de onderwerpen zorg, welzijn, Broekpolder, re-integratie, armoedebeleid en jeugd.

Ook werden de extra functies benoemd:

 • Lid van de Rekenkamercommissie 2013-2014.
 • Contacten met lagere scholen en de kinderen enthousiast vertellen over het raadswerk.
 • Lid van de werkgroep vorming Metropoolregio.
 • Zich ingezet voor decentralisaties Jeugdzorg, AWBZ en participatiewet.

Daarbij had zij zich “altijd zeer goed voorbereid getoond en stelde zij vaak technische vragen aan het college. Kortom: een betrokken en gemotiveerde vrouw die zelf veel vrijwilligerswerk doet en.... altijd op de fiets gaat. Open en top GroenLinks!” Aldus burgemeester Eenhoorn.

De burgemeester over Corrie Kortleven:

Zij ontvangt haar onderscheiding vanwege haar 12 jaar lidmaatschap namens GroenLinks Vlaardingen (2002 - 2014) en de vele vrijwilligersactiviteiten die zij in deze periode er naast deed.

Haar nevenactiviteiten voor de raad waren:

 • Vele jaren actief bij de uitreiking van de Vlaardingse horecaprijs.
 • Lid van de agendacommissie.
 • Voorzitter van de raadscommissies.

Gedurende haar raadsperiode is zij onderneemster geweest van een 2e-hands kledingboetiek in Schiedam. Deze winkel was naast een verkooppunt ook een ontmoetingsplaats van vele culturen.

Daarnaast is zij op vrijwillige basis actief geweest:

 • Werkgroep Ambacht (= o.a. kindvriendelijker maken van de wijk / het maken van een 30 km-gebied van de wijk).
 • Ouderraad kinderdagverblijf en 's Gravelandschool.
 • Betrokken geweest bij de oprichting van het coöperatiefonds van de RABO-bank.
 • Mede-oprichtster Huurdersraad Waterweg Wonen en bestuurslid RMWL.
 • Bewonersverenigingen in Babberspolder Muwi 1 en Muwi 2 samengevoegd tot een geheel, van 2001 tot raadslidmaatschap.
 • Deel uitgemaakt van het leefbaarheidsplatform.
 • In 1994 het Flarden ruilsysteem opgezet samen met Rob van Herwaarden en jarenlang gefunctioneerd als coördinator. Dit is een club van bewust levende mensen die goederen en diensten afnemen en aanbieden en waarbij verrekening plaatsvindt in virtuele flarden. Het huidige bitcoin systeem is daar een variant op.
 • Sinds 2007 is zij adviseur van de Vlaardingse afdeling van Amnesty International.
 • Mede-initiatiefnemer van: Vlaardingen als fairtrade-stad.
 • Sinds 2012 is zij ambassadeur van de vrede.
 • Zeer betrokken bij haar wijk, de Babberspolder. Zij is nog steeds als aanspreekpunt van de bewoners van de wijk.
 • Nog steeds actief bij St. Aanzet: voor het project Voorleesplezier  is zij voorlezer bij anderstalige gezinnen.

Na afloop van de raad was er een borrel en werd Corrie uitgebreid gefeliciteerd door veel familieleden, vrienden, ex-collegae en partijgenoten.