SP kegelt eigen voorstel over aankoop Vlietlandziekenhuis zelf al om voor het goed en wel is besproken

Tijdens de raadsvergadering van 22 januari bleek de SP alleen te staan in de wens dat de gemeentes Schiedam, Vlaardingen en Maassluis het ziekenhuis zouden moeten aankopen. Bovendien wisselde Hoekstra, nog tijdens de behandeling zijn eigen voorstel in voor een motie met een geheel andere strekking. Jack Tsang doet verslag.

De inzet bij dit debat van een aantal partijen - ondermeer GroenLinks en PvdA - om niet de organisatiestructuur als uitgangspunt te nemen maar de zorg was daarbij in feite doorslaggevend.

Vóórdat Hoekstra zijn plan om het Vlietland Ziekenhuis door de betrokken gemeentes te laten opkopen kon verdedigen bleek hij inhoudelijk al weer van zijn ziekenhuisplan af te zijn. Nog tijdens de uiteenzetting van dit plan meldde hij dat de SP ook nog als alternatief een motie had die 'meedoen met de coöperatie' bepleitte. Een soort 'reddingsboeimotie' dus, die feitelijk het eigenlijke plan om als gemeentes het ziekenhuis op te kopen direct ook weer omver kegelde. Hij noemde de in te dienen SP-motie een compromis. Ik hou niet van compromissen - water in de wijn leidt meestal tot niks - wel van goede oplossingen'. Dat uiteindelijk de hele SP motie op verzoek van Joop van Papeveld uitgesteld/ingetrokken werd door Arnout Hoekstra maakte de zaak al met al niet duidelijker.

Duidelijk was wel de boodschap van het college dat Schiedam en Maassluis ook geen trek hadden in het opkoopvoorstel van de SP. De VVD, bij monde van Jacqueline van Es, vroeg nog even hoe het nu kwam dat de SP er in Schiedam anders over dacht. Een terechte vraag: enige partijcoördinatie was toch wel gewenst omdat het een regionaal onderwerp betreft. Duidelijk was ook dat de SP echt alleen stond in de Vlaardingse Raad.

Blijft over een iets te slordige profileringsactie van de SP waarbij de luchtballon al is doorgeprikt voordat deze opgelaten kon worden.

ZoektochtPolitiek bedrijven valt niet mee, en simpel is het ook al niet. Gezien onze eigen GroenLinks geschiedenis (CPN-PSP-PPR-EVP) maken we op dit ogenblijk opnieuw een zoektocht mee: enerzijds hoe nemen we afstand van de dominantie van de staat - zoals we dat in het mislukte socialistische Sovjet systeem tegen kwamen, en anderzijds willen wij vèr blijven van het doorgeslagen graaikapitalisme.

Dat elke partij (na de kredietcrisis zeker) een dergelijke soort worsteling doormaakt is evident - zelfs bij de VVD zie je dat! Op de plaatselijke sites van politieke partijen elders in het land kom je ook de discussie tegen. Dat vraagt om langer en dieper nadenken dan het laten bij een al heel gauw ingeslikt SP voorstel om de gemeenten het Vlietland ziekenhuis te laten opkopen. Wethouder Peter van der Zwan vond: daar hebben we niet echt verstand van. Wat ons betreft is het de moeite waard om de mogelijkheid dat de gemeente in een bepaalde coöperatievorm meedoet te onderzoeken. Niet als compromis, maar als zinvolle optie om de verbinding met de samenleving te verzekeren. Juist omdat het nog lang niet goed genoeg gaat met de zorg in Nederland! Wachtlijsten, verkeerde diagnoses, bestuurders die doofpotten creëren, ambtelijk gedoe met protocollen, ga zo maar door. Ook de heer Van Zoelen, bestuurder van het Vlietland Ziekenhuis, vindt dat het nog niet goed gaat. Verbeteren kost geld! Vandaar zijn coöperatievoorstel. Op 2 februari kunnen we het dan in de Stadsgehoorzaal hier nog eens over hebben; en weer later nog eens een keer in de Raad.

In de Stadsgehoorzaal kunnen we ook nog eens de vraag herhalen die Leo ten Have en GroenLinks stelden of de Vlaardingse SP echt tegen coöperaties is. Ook de vraag van GroenLinks of de SP niet meer gelooft in arbeiderszelfbestuur kan dan opnieuw gesteld worden. Het aardige van het coöperatievoorstel van Van Zoelen is nou juist dat verplegend personeel, artsen en ander personeel ook deel uitmaken van het coöperatiebestuur - een soort 'arbeiderszelfbestuur' dus.GroenLinks vindt deze mengvorm, waar behalve personeel ook regionale zorgleveranciers meebesturen wel aardig. Zo worden er meerdere belangen vertegenwoordigd en dat kan alleen maar gezond zijn.

Frans Assenberg gaat voor het politieke café de historische inleiding verzorgen. Misschien dat hij ons ook nog iets kan vertellen over de geschiedenis van de coöperatie en arbeiderszelfbestuur. Chris Oomen, directeur zorgverzekeraar DSW, gaat ongetwijfeld uitleggen dat de DSW een sociale zorgverzekeraar is.

Zoals bekend zal Tweede Kamerlid Henk van Gerven melden dat rijksoverheidssteun niet ongepast is als het gaat om ziekenhuizen, zeker als we op nationaal niveau ook banken kunnen redden. Lijkt ons niks op tegen.

We hopen dat de heer Gerrit-Jan van Zoelen ook in de Stadsgehoorzaal aanwezig is, die wil ook wel geld van de overheid, en daarnaast wil hij, in zijn toekomstvisie, ook wat vet op de botten om innovatie in de zorg te realiseren.

Jack Tsang.