Stadsgehoorzaal gered!

Het was al vrijdagmorgen vroeg alvorens de raad kon stemmen over alle ingediende moties en amendementen. Het was spannend, wat zou de toekomst zijn voor de Stadsgehoorzaal?

Ons Vlaardingen had een motie ingediend om eens kritisch te kijken naar de waarde van het gebouw zoals deze in de boeken staat. De extreem hoge waarde veroorzaakt door de duur uitgevallen verbouwing hangt als een molensteen om de nek van de B.V. Stadsgehoorzaal. De hoge huur is niet op te brengen binnen de gestelde doelen van dit college, sluiting van de professionele voorstelling dreigde. Het spookscenario, dat de Stadsgehoorzaal alleen het podium zou worden van de amateurverenigingen om te oefenen en hun jaarlijkse voorstelling te geven dreigde.

Daarnaast hadden SP en GroenLinks een motie ingediend om alle culturele instellingen in Vlaardingen onder te brengen in de al bestaande Vlaardingse cultuurstichting.

Door het onderbrengen van deze instellingen onder één paraplu ontstaan kostenvoordelen en treedt er efficiency op. Op deze wijze zou het theater open kunnen blijven voor professionele voorstellingen, zou de beoogde bezuiniging door het college gehaald kunnen worden en blijft de Stadsgehoorzaal als een volwaardig theater in Vlaardingen bestaan.

Het college stond sympathiek tegenover de motie van ONS en deze werd dan ook met alle 35 stemmen voor aangenomen. De motie van SP en GroenLinks werd na een kort debat met cultuurwethouder Oosterom ingetrokken omdat de wethouder de toezegging deed dat de cultuur stichting Vlaardingen opdracht krijgt om per direct actief te worden om hun doelstelling het behouden van een volledige cultureel programma in Vlaardingen inclusief de professioneel voorstellingen dus.

Het theater blijft dus open voor culturele voorstellingen en gaat intensiever samenwerken met andere cultuur instellingen om binnen de financiële kaders van het college een compleet cultuuraanbod te behouden en waar mogelijk te verbeteren.

Een andere motie van GroenLinks om de educatieve functie van de MNE (het milieu natuur educatie centrum) te behouden werd eveneens na een ruime toezegging van de wethouder ingetrokken. Ook de jeugdsubsidies voor instellingen zoals Scouting en Jeugdstad werden behouden, de betrokken wethouder zegde toe om middelen te vinden om genoemde instellingen te blijven subsidiëren.

Vrijdag morgen rond 12.30 kon de begrotingsraad met een moe maar voldaan gevoel worden afgesloten, de beoogde buit was binnen.

Fractie GroenLinks Vlaardingen
Kees Borsboom
Lianne van Kalken