Stevige kritiek van GroenLinks op gastles Rijkswaterstaat in de pers

In het AD van 2 december verscheen een artikel met als kop ‘Gastles valt erg slecht’ en als onderkop ‘GroenLinks kritisch op campagne Blankenburgtunnel’. Dit naar aanleiding van de vragen die GroenLinks onlangs stelde aan het college van B&W over de gastles op o.a. een drietal Vlaardingse basisscholen die Rijkswaterstaat, met de aanwezigheid van een Vlaardingse ambtenaar, onlangs organiseerde.

Wij willen u dit artikel niet onthouden (PDF opent in een nieuw venster).

Dinsdag 1 december besteedde de Vlaardingse digitale krant vlaardingen24.nl al aandacht aan de vragen in deze van GroenLinks onder de kop 'Vlaardingers zijn Gompies'.
Zij eindigen het artikel met "In ieder geval hebben we als Vlaardingers naast ‘haringkoppen’ er een tweede bijnaam bij gekregen: ‘Gompies’. In het verleden was Gompie een niet al te snuggere walrus uit een kinderserie die eind jaren zestig/begin jaren 70 op tv te zien was. Voor GroenLinks een wat al te infantiele benadering ."