Stichting Boombehoud Vlaardingen organiseert Informatiebijeenkomst

UITNODIGING voor zaterdag 14 maart om 10.00 uur: Informatiebijeenkomst met o.a. informatie over het Hof door de heer Harm van der Valk en Joop van Dorp: werkzaamheden parkpanel en parknieuws.

Het bestuur van de stichting Boombehoud Vlaardingen nodigt geInteresseerden van harte uit voor een informatiebijeenkomst over het wel en wee van onze bomen in Vlaardingen en onze bomenstichting.

Jaarlijks geven wij een Nieuwsbrief uit over onze werkzaamheden. Wij vinden het echter ook belangrijk om met elkaar in gesprek te gaan en u de mogelijkheid te geven met ons mee te denken over onze activiteiten. Daarvoor organiseren wij zo mogelijk jaarlijks een bijeenkomst.

Indeling van de ochtend:

- Informatie door de heer Van der Valk en Joop van Dorp over het werk van het Parkpanel. Zoals de meeste van u weten wil het college Park ‘t Hof en het Oranjepark herstellen. Hiervoor is een Parkpanel ingesteld. Enkele jaren geleden hebben wij al met een delegatie van het college en de raad een wandeling door het Hof gemaakt en de wethouder aanbevelingen gedaan.De heer Van der Valk is projectbegeleider van het plan Park ’t Hof/ Oranjepark, Joop zit namens onze stichting in het parkpanel.

- Daarnaast hebben wij misschien meer informatie over het al dan niet handhaven van de platanen op het Veerplein bij uitvoering van het gekozen ontwerp. Wat staat ons nog te doen?

- Eventuele andere actualiteiten.

 Plaats en tijd:De bijeenkomst zal plaatsvinden op zaterdag 14 maart a.s. om 10.00 uur ( inloop/ koffie vanaf 9.30 uur) in het pand van ‘De Groene Luiken’, Oosthavenkade 8 te Vlaardingen.

Wij hopen u daar te mogen ontmoeten.

Met vriendelijke groeten,

Nelleke van der Luit, voorzitter Stichting Boombehoud Vlaardingen