Suggestie Groenlinks aan wethouders: zwerfafval is extra aan te pakken! Allereerst door eigen inbreng en initiatief...

Want eind oktober sluit de termijn waarop gemeenten een aanvraag kunnen doen om mee te doen met het 'Impulsprogramma Zwerfafval' waar vijf miljoen extra voor op de plank is gelegd.

Vlaardingen, 12 oktober 2007Betreft: zwerfafvalGeachte mevrouw Attema en heer Robberegt, beste Anny en Jan,Tot en met 31 oktober 2007, 16 uur ligt er bij Senter Novem 5 miljoen Euro (op langere termijn 16 miljoen) op de plank om de problematiek van het zwerfafval aan te pakken. Doel van de subsidieregeling aanpak zwerfafval*) is om Nederland zichtbaat en meetbaar schoner te maken. Je kunt als gemeente meedoen met het Impulsprogramma zwerfafval met basisprojecten, plusprojecten en proeftuinprojecten.• Een basisproject gaat over het opstellen van gemeentelijk beleid t.a.v. zwerfafval en het verankeren van dit beleid de organisatie. Logisch die ‘verankering’, anders is het alleen ‘papier’.• Een plusproject is bedoeld voor het concreet aanpakken van de problemen met een aantal specifieke invalshoeken. Daarbij kan een keuze worden gemaakt uit het inzetten van zes verschillende modules.De zes modules zijn: reiniging, voorzieningen, handhaving, participatie, communicatie en monitoring.Volgens ons is dat ook mooi om de verdere stappen in de gemeentelijke organisatie, als het gaat om samenwerking en integrale aanpak, weer eens op scherp te zetten. Bovendien is participatie niet voor niks een van de speerpunten van het coalitieakkoord. • De proeftuinprojecten, de naam zegt het al, stimuleren vernieuwingen in de aanpak van zwerfafval. Een kans voor creatieve burgers, vernieuwende ambtenaren en niet te vergeten natuurlijk voor wethouders met lef.Je hoeft het allemaal niet alleen te doen. Vlaardingen kan rekenen op steun en bijstand vanuit landelijke organisaties als Nederland Schoon (bedrijfsleven) en SenterNovem (overheid). Als gemeente moet je wel zelf initiatief nemen en eigen inbreng hebben. Dat lijkt ons redelijk.Lijkt allemaal een mooie uitdaging voor Vlaardingen om de doeleinden die we gesteld hebben nog beter te realiseren. Vlaardingen heeft nog twee en een halve week om in te tekenen op deze ronde. Gaat lukken denken we.We zijn benieuwd naar jullie reactie,Jack Tsang,Corrie Kortleven,Kees Borsboom,GroenLinks Vlaardingen.*) Zie www.samenwerkenaaneenschonernederland.nl Impulsprogramma zwerfafval.