Tentoonstelling Solidaire Scholen

Op maandag 7 november zal wethouder Attema een tentoonstelling openen georganiseerd door Platform Ander Vlaardingen over de internationale projecten van een viertal Vlaardingse scholen. De opening vindt plaats in zorgcentrum de Meerpaal aan de Willem de Zwijgerlaan. Iedereen is welkom! De tentoonstelling duurt tot 27 november.

De tentoonstellingen zijn ingericht in:Het Accent CollegeSt. Jozef MAVOBasisschool De ArkBasisschool De Hoeksteenen zijn dagelijks te bezoeken.Naar school gaan is nodig voor je ontwikkeling en voor je toekomst. Wereldwijd is dit niet voor ieder kind weggelegd.Om dit besef al op jonge leeftijd te hebben en om de betrokkenheid bij deze kinderen te vergroten, besteedt iedere school per schooljaar aandacht aan zo’n situatie en wordt er meestal ook ieder jaar wel geld ingezameld voor een project. Er zijn echter scholen in Vlaardingen, die langdurig betrokken zijn bij de situatie van een land, een scholen- of gezondheids project volgen, financieel ondersteunen of zelfs bezoeken en daadwerkelijk ter plaatse aan de slag gaan. De hieronder genoemde scholen zullen met foto’s en materialen iets laten zien van hun project:Het Accent College heeft al vele jaren contact met Kenia en initieert en ondersteunt daar projecten op het gebied van gezondheidszorg, onderwijs en de verbetering van de levensomstandigheden.Basisschool De Ark steunt in samenwerking met de Sembattu Verheij Stichting een project om een nieuwe school te bouwen in een stad in het zuiden van India.Basisschool De Hoeksteen onderhoudt samen met een aantal andere scholen van de Stichting Interconfessioneel en Katholiek Onderwijs een contact met een school in Turkije. Het is een school voor kinderen met een gehoorstoornis. Bezoeken over en weer hebben plaatsgevonden. Dit jaar heeft een groep van directeuren en leerkrachten concrete hulp geboden bij het opknappen van de slaapzalen van de kinderen.De St. Jozefschool voor Mavo onderhoudt sinds vele jaren een contact met een meisjesschool in Kenia en sinds kort een contact met een school in Oeganda. Leerkrachten hebben het land bezocht en leerlingen corresponderen met elkaar.Voor meer informatie:Nelleke van der Luit, tel. 4349551 of mail: ed.nelleke@zonnet.nl