Thema-avond i.v.m. de komende Waterschapsverkiezingen

GroenLinks Vlaardingen organiseert aan de vooravond van deze verkiezingen (13 - 25 november 2008) een thema-avond met o.a. Vlaardingse kandidaten. Iedereen is welkom!

UITNODIGINGHet bestuur van de afdeling van GroenLinks in Vlaardingen nodigt u uit voor een algemene thema avond over het WATERSCHAP en de Waterschapsverkiezingen.

- Op woensdag 12 november 2008- In de Lijndraaijer - Baanstraat- Om 20.00 uur

Uitgenodigd zijn: - dr. ir. M.P.M. (Tineke) Ruijgh - van der Ploeg - lid van het college van dijkgraaf en   hoogheemraden Delfland, - Ben van der Velde (Vlaardings kandidaat voor ‘Water Natuurlijk’),- Nel Kester (Vlaardings kandidaat voor de PvdA), en - Helen de Koning (Vlaardings kandidaat voor het CDA) en eventuele andere Vlaardingse kandidaten.De avond zal gaan over: - Wat doet een Waterschap? En hoe staat dat in het perspectief van de Klimaat Veranderingen   en de Verdroging van onze regio?- Wat stelt dat voor die Waterschapsverkiezingen, die gehouden zullen worden tussen   13 en 26 november 2008? - Wat betekent: van persoonlijke naar lijstgebonden verkiezingen, wat verandert er?   Moet het niet bij de provincie worden ondergebracht? Er zijn 13 lijsten: politiek gebonden   en meer inhoud gericht: voor- en nadelen?Er wordt een korte film gedraaid over het Hoogheemraad!De gespreksleider van de avond is Kees Clement.Namens het bestuur van GroenLinks Vlaardingen,Arnold van Kalken (secretaris).