Toelichting bij vragen GroenLinks over luchtkwaliteit in Vlaardingen

GroenLinks roept het college op om inzichtelijk te maken op welke plekken in Vlaardingen de wettelijke luchtkwaliteitsnormen overschreden kunnen worden. GroenLinks heeft schriftelijke vragen gesteld naar aanleiding van de uitspraak van de rechter in het kort geding van Milieudefensie tegen de Nederlandse staat. Daaruit blijkt dat de overheid meer werk moet verzetten om luchtvervuiling tegen te gaan. Deze uitspraak kan ook gevolgen hebben voor op handen zijnde projecten in Vlaardingen, zoals de bouw van een Coolport of de aanleg van de Blankenburgtunnel.

Luchtkwaliteit is belangrijk voor de inwoners van Vlaardingen en van grote invloed op de leefbaarheid van onze stad. Sommige maatregelen van het Rijk, zoals het verhogen van de maximumsnelheid op snelwegen naar 130 km/u en de geplande aanleg van de Blankenburgverbinding, hebben echter een slechte invloed op de stedelijke luchtkwaliteit.

De Nederlandse staat moet nu van de rechter meer gaan doen om de luchtkwaliteit te verbeteren. De rechtbank in Den Haag heeft geoordeeld dat het Rijk geen activiteiten meer mag ondernemen die ertoe kunnen leiden dat de luchtkwaliteit verder verslechterd. Ook moet er binnen twee weken een overzicht komen van alle locaties in Nederland waarvan verondersteld mag worden dat de grenswaarden voor stikstofdioxide en fijnstof overschreden kunnen worden. GroenLinks is zeer benieuwd welke locaties in Vlaardingen dit zijn.

GroenLinks ziet de uitspraak van de rechter als steun in de rug om het college in Vlaardingen te bewegen meer te doen om onze luchtkwaliteit te verbeteren. We moeten met elkaar streven naar zo gezond mogelijke lucht. De situatie in het gebied rondom de Marathonweg is onacceptabel. Door toekomstige projecten als de bouw van de Coolport aan de Deltaweg en de ontwikkelingen aan de Rivierzone zal de verkeersdruk door met name vrachtverkeer enkel toenemen, met alle ongezonde gevolgen van dien. De gezondheid van inwoners moet van doorslaggevend belang zijn, niet de capaciteit van de weg. Er zijn nu al dagen dat de bewoners aan de Floreslaan in principe 7 sigaretten meeroken!

GroenLinks wil lokaal extra stappen zetten om de luchtkwaliteit in Vlaardingen te verbeteren: we kunnen milieuzones instellen, bijvoorbeeld voor het centrum en woonwijken. Er zal geld vrij gemaakt moeten worden om de meest ongezonde locaties in Vlaardingen structureel te verbeteren. GroenLinks pleitte al eerder voor een overkapping van de Marathonweg; hoogste tijd dit plan ten uitvoer te brengen.

Daarnaast kunnen we meer ruimte maken voor de fiets en voetganger. Het is daarbij belangrijk om onze (binnen)stad verregaand te vergroenen en bestaand groen te versterken.

De Vlaardingense politiek moet ambitie tonen en een gezonde leefomgeving nastreven. Zeker wanneer projecten van het Rijk, zoals de aanleg van de Blankenburgtunnel steeds meer druk zetten op de luchtkwaliteit. GroenLinks hoopt dat de uitspraak van de rechter hier verandering in gaat brengen!

We moeten snel meer maatregelen nemen, GroenLinks heeft alvast vragen aan het college gesteld.
 

Neill Voorburg,
namens de fractie van GroenLinks Vlaardingen
.