Uitnodiging voor avond over Laaggeletterdheid op 21 november a.s.

Graag nodigen wij - D66 en GroenLinks - u uit voor een Ruim Denken avond over het thema Laaggeletterdheid. Laaggeletterdheid komt nog steeds vaak voor in Nederland. De schatting is dat in Vlaardingen ruim 16% van de inwoners laaggeletterd is. Om het bewustzijn hiervan te vergroten en mensen te helpen een stap te zetten naar het aanpakken van dit probleem, willen wij hierover met u van gedachten wisselen.

De gemeente Vlaardingen vervult een centrale rol bij het bestrijden van laaggeletterdheid. In overleg met hen is deze avond tot stand gekomen. Vanuit de lokale politiek wordt de Aanpak Laaggeletterdheid van de gemeente Vlaardingen vormgegeven. Onze keynote speaker, Christine Clement, spreekt over taal als verbindingsmiddel tussen mensen. Als taalkundige en onderzoekster neemt zij ons mee door het veld van laaggeletterdheid en succesvolle voorbeelden van volwasseneneducatie.

Een Vlaardingse Taalambassadeur vertelt het eigen verhaal over hoe de laaggeletterdheid overwonnen is. De beoogde kwartiermaker voor de Aanpak Laaggeletterdheid van de gemeente Vlaardingen zal haar praktijkervaringen in andere gemeenten delen.

De bijeenkomst wordt afgerond met een paneldiscussie over de kansen voor het aanpakken van laaggeletterdheid in Vlaardingen. Hierbij hebben de deelnemers en het publiek de kans ideeën uit te wisselen en elkaar te bevragen op dit thema.

Wij vinden het belangrijk om dit probleem zo breed mogelijk bespreekbaar te maken en het bewustzijn bij zoveel mogelijk mensen te vergroten. We nodigen u dan ook graag uit om op deze avond aanwezig te zijn in de Kroepoekfabriek en mee te praten.

Ruim Denken avond Laaggeletterdheid
Locatie: De Kroepoekfabriek, Wilhelminahaven Zuidzijde 2A, 3134 KG te Vlaardingen
Datum & tijdstip: Maandag 21 november vanaf 20:00 uur, inloop 19:30 uur.
Meer informatie: Bert van Nieuwenhuizen 06 – 22739156 en ruimdenken@gmail.com

Graag tot ziens op 21 november!

D66 Vlaardingen & GroenLinks Vlaardingen