Veilig oversteken voor kinderen bij De Westwijzer

De korte actie van GroenLinks bij basisschool De Westwijzer aan het Erasmusplein langs de Dr. Wiardi Beckmansingel op maandagmiddag na schooltijd maakte duidelijk hoe eenvoudig twee van de gewenste verbeteringen te realiseren zijn.

Corrie Kortleven en Jack Tsang rolden hun mobile zebrapaden uit en ziedaar: direct bij de uitgang van de school konden kinderen op een veilige wijze de zeer drukke straat oversteken.

De duidelijk gemarkeerde zebra deed veel automobilisten besluiten rustig aan het zebrapad te naderen; de medewerking van de buurtagenten droeg daar ongetwijfeld aan bij.

De ongelukkig gesitueerde bushalte werd symbolisch afgeplakt onder het toeziend oog van een groot aantal ouders, kinderen en GroenLinks-sympathisanten.

De wijkagent maakte van de gelegenheid gebruik om verkeersvoorlichting aan de aanwezige ouders en kinderen te geven.

Straks is het nieuwe college van burgemeester & wethouders aan zet om de negen geconstateerde knelpunten rondom verkeerveiligheid voor de kinderen van deze school op te lossen. Aan GroenLinks zal het niet liggen. Klaar over!