Verhef je stem en draag zo je steentje bij voor een vreedzame oplossing Palestijns-Israëlische conflict - steun ook de petitie

Doorbreek de stilte omdat miljoenen Palestijnen onder erbarmelijke omstandigheden leven in afzondering, onderdrukking en uitzichtloosheid.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VERHEF JE STEMOp verzoek van de SP en met steun van GroenLinks en D66 komt maandag om 13.00 de commissie Buitenlandse Zaken terug van vakantie om te beoordelen of er aanleiding is voor een spoeddebat deze week. Je kunt de oproep van SP en GroenLinks ondersteunen door mee te doen aan het initiatief ‘verhef je stem’.

Ga naar de website www.verhefjestem.nl en stuur een mail naar de regering en het parlement zodat ook andere politieke partijen niet meer om een veroordeling van het geweld heen kunnen. Op de website van Verhef je Stem ook een uitleg over de essentie van het onflict.

ALARMPETITIETeken de petitie voor de VN Veiligheidsraad, de Arabische Liga en de VS, die oproept voor een onmiddellijke staakt-het-vuren in Gaza en om in 2009 vrede te bereiken tussen Israël en Palestina - een initiatief van AVAAZ (een community van wereldburgers - avaaz betekent in verschillende talen 'stem' of 'lied') op www.avaaz.org.Hieronder het beroep dat het Avaaz-team doet aan iedereen:-----------------------------------------------------------------------------------------"Terwijl we met afkeer het bloedvergieten in Gaza zien, ontsteld over hoe de crisis verder ontaardt in een spiraal van geweld, is één zaak duidelijk: dit geweld zal enkel leiden naar meer mensenleed en een escalatie van het conflict.Een andere oplossing moet mogelijk zijn. Meer dan 300 doden en nog meer honderden gewonden -- raketten bereiken voor het eerst, ver binnen Israël, Ashdod en beiden bereiden zich voor op een invasie. Een wereldwijde reactie is reeds bezig, maar er is meer nodig dan woorden alleen -- het geweld zal niet onmiddellijk stoppen, noch zal een blijvende vrede bekomen worden, zonder stevige druk van de internationale gemeenschap.

(Begin januari 2009) Vandaag starten we een alarm campagne die zal bezorgd worden aan de Veiligheidsraad van de VN en belangrijke wereldmachten, die bij hen aandringt om te zorgen voor een onmiddellijke wapenstilstand, om de groeiende humanitaire crisis in te dijken, en om te bouwen aan een ware en langdurige vrede. Klik nu HIER om de alarmpetitie te tekenen en naar iedereen die je kent te sturen.

Na acht of meer jaren van ondoeltreffende VS en wereldwijde diplomatie -- en de momenteel bloedigste dag in de recente geschiedenis van Gaza -- moeten we een wereldwijde oproep lanceren die aan de wereldleiders vraagt om meer te doen dan alleen verklaringen af te leggen als ze vrede willen brengen in die regio. De VN, de Europese Unie, de Arabische Liga en de VS moeten nu samen zorgen voor een wapenstilstand - die zowel omvat: het einde van raketaanvallen op Israël als het openen van grensovergangen voor brandstof, voedsel, geneesmiddelen en andere humanitaire hulpgoederen.

Daar een nieuwe President in de VS binnen minder dan 1 maand overneemt, bestaat er een echte mogelijkheid om de vredesonderhandelingen nieuw leven in te blazen. De laatste vijandelijkheden vragen niet alleen om een onmiddellijke wapenstilstand maar ook een verbintenis van Obama en andere wereldleiders dat de oplossing van het Israëlische-Palestijnse conflict bovenaan in hun agenda staat. Gezien heel de wereld de gevolgen draagt van dit huidige conflict - mogen we niets minder verwachten.

Sedert 2006 ijverden we voor een wapenstilstand in Libanon. Reeds jaren moedigden we een rechtvaardige en blijvende vrede aan, door aanplakborden en advertenties in Israel en Palestina. Terwijl 2009 snel nadert, moeten we opnieuw samenwerken om een langdurige vredesoplossing te eisen, tegen een verdere toename van geweld. Laat uw stem voor vrede horen.

Alle betrokken partijen van het conflict zullen doorgaan met handelen zoals in het verleden als ze denken dat de wereld afzijdig blijft en hen laat begaan. 2009 is een jaar waar zaken kunnen veranderen. Oog in oog met deze crisis, en de mogelijkheden van een nieuw jaar, is het voor ons tijd om een wapenstilstand te vragen en samen te werken om uiteindelijk een einde te maken aan aan deze spiraal van geweld.

Hoopvol en vastberaden,Brett, Ricken, Alice, Ben, Pascal, Paul, Graziela, Paula, Luis, Iain en het volledige Avaaz team."