Provinciale Statenverkiezingen 2015 - GroenLinks Vlaardingen blijft zich verzetten tgen de komst van de Blankenburgtunnel!
De Blankenburgtunnel: we kunnen het tij nog keren!!!

Verzet tegen Blankenburgtunnel centraal voor GroenLinks Vlaardingen

Centraal in de verkiezingscampagne van GroenLinks Vlaardingen is: De Blankenburgtunnel: we kunnen het tij nog keren!!!

Woensdag 18 maart zijn de verkiezingen voor Provinciale Staten en de Waterschappen.
Voor GroenLinks in Zuid-Holland is één van de hoofdthema’s de Infrastructuurprojecten. Het ontwikkelen van een visie op wat we met onze provincie willen doen wat betreft de Ruimtelijke ordening is één van de belangrijkste onderwerpen waar de gedeputeerden zich in het provinciehuis over buigen.

Zo keert GroenLinks Rotterdam zich tegen de A13/A16, GroenLinks Leiden zich tegen de onmogelijke inpassingskeuzes die gemaakt worden voor de Rijnlandroute en keert GroenLinks Vlaardingen zich faliekant tegen de Blankenburgtunnel. Dit project is dan wel gefinancierd door de staat, maar de provincie en natuurlijk vooral de omliggende gemeentes zitten met de desastreuse gevolgen.  Daarom zegt GroenLinks, op landelijk, gemeentelijk én provinciaal niveau een hartgrondig NEE tegen de aanleg van dit gedrocht.

EN WE KUNNEN HET TIJ NATUURLIJK NOG GEWOON KEREN!
EEN DEFINITIEF BESLUIT VOOR DE AANLEG IS ER NOG STEEDS NIET!

De tunnel staat dan wel als voornemen in het regeerakkoord van de coalitie, maar keer op keer stuurt de Kamercommissie voor Infrastructuur en Milieu de minister terug naar haar werkkamer om zaken uit te zoeken. Er is nog volop twijfel. Die twijfel wordt vooral versterkt door de artikelen en rapporten die de laatste jaren verschijnen van wetenschappers en wetenschappelijke bureaus die de vanzelfsprekendheid van infrastructuurprojecten zoals de Blankenburgtunnel in twijfel trekken. Toonaangevende instanties, zoals de Commissie MER en de CE Delft, geven aan dat de nut en noodzaak niet goed is aangetoond – lees: “Aanleg snelwegen gebaseerd op onrealistische verkeersgroei”.

Recente ontwikkelingen op gebied van verkeer en leefomgeving zijn niet meegenomen in de besluitvorming. Er is te laat in het proces en op onzorgvuldige wijze gekeken naar de wensen van de burgers.  Bovendien blijkt in de zomer van 2014 ook nog dat het ministerie een rapport in haar lades heeft doen verdwijnen waarin een variant beschreven werd zonder kanteldijk, waardoor er veel minder schade aan het gebied plaats zou vinden.

Kortom, het Blankenburgtracé is een project wat de minister door wil drukken, zonder te kijken of Nederland hier wel behoefte aan heeft, en zonder te kijken naar de schade die zij aanricht aan het mooie gebied ten westen van Vlaardingen.  Het is een prestigeproject, bedoeld om de daadkracht te tonen van de minister en van haar partij de VVD. De minister en de VVD willen en kunnen wegen aanleggen. Daar zijn ze bekend om, en die reputatie willen ze niet verliezen. En dit is om die reden een prachtproject.

De tunnel is totaal onnodig en voor Zuid-Holland en in het bijzonder Vlaardingen en Maasluis funest. GroenLinks verzet zich zodoende hevig tegen de tunnel en wil ook niks weten van op en afritten voor deze onnodige tunnel.

De impact op de leefkwaliteit is zeer groot, aanleg betekent dat we straks niet meer:

  • Kunnen recreëren rond de Krabbeplas zonder auto geraas om ons heen
  • In alle rust een bezoek kunnen brengen aan de mooie boerderijen aan de Zuidbuurt.
  • Kunnen wandelen door het Volksbos en langs de Rietputten. Onlangs heeft de KNNV, Vereniging voor Veldbiologie,  weer een rapport uitgebracht waarin de hoge natuurwaarden van dit gebied nog eens zijn vastgelegd. Zie hiervoor de website van de KNNV.
  • Zonder overlast van snelwegen van Vlaardingen naar Maassluis kunnen lopen, fietsen, brommeren en ja, ook autorijden. Want ook als automobilist wil je niet voortdurend in het opgejaagde en vieze snelwegverkeer rijden. Een rustig ritje over de Maassluissedijk moet ook blijven kunnen. Ook de ANWB heeft zich niet voor niets altijd fel gekeerd heeft tegen de tunnel.
  • Vrij kunnen ademen zonder grote dosis fijnstof.

Twee miljard euro voor deze tunnel is dus weggegooid geld. Dat kan wat GroenLinks betreft beter besteed worden aan uitbreiding en verbetering van het openbaar vervoer,  verdere ontwikkeling van de natuur en recreatiemogelijkheden in het mooie gebied ten westen van Vlaardingen, zónder extra autoverkeer.

HANG DE POSTER OP!
Om het verzet tegen de Blankenburgtunnel te ondersteunen kunt u de poster downloaden.
Deze kunt u voor het raam hangen en/of verspreiden via social media.

VERZOEK AAN DE LEDEN M.B.T. DE VERKIEZINGSMARKT
Op zaterdag 14 maart staan we met een kraam op de verkiezingsmarkt op het Liesveld.
We zullen dan ook de stad in trekken om te folderen en informatie met de mensen uit te wisselen.
Heb je een uurtje over op zaterdag 14 maart?
Kom tussen 10.00 en 16.00 uur meehelpen!
Meld je per mail aan bij Corrie Kortleven.