Het college had eerder de vraag gekregen van Vluchtelingenwerk en van het rijk om, in verband met de crisis in Afghanistan, vluchtelingen op te nemen. Omdat het college had aangegeven deze vraag te weigeren, had ik namens GroenLinks een motie ingediend, waarin ik het college vroeg om tóch te zoeken naar mogelijkheden om vluchtelingen op te vangen.

Deze motie heb ik op de avond van de vergadering echter ingetrokken, omdat het college toch van gedachten veranderd was. Inmiddels is geregeld dat er twee maanden lang een cruiseschip in de Vlaardingse haven komt te liggen, waar zo’n zeventig vluchtelingen terecht kunnen. Het schip is inmiddels gearriveerd.

Uiteindelijk heeft de gemeenteraad mij positief verrast. Aanvankelijk hoorde ik veel negatieve geluiden, maar uiteindelijk was de meerderheid van de raad positief over de opvang van deze mensen, die nu in zo’n noodsituatie verkeren. Negatieve opmerkingen tijdens te vergadering gingen meer over de procedure dan over de inhoud.

Ik ben er erg trots op dat Vlaardingen de verantwoordelijkheid neemt, als één van de eerste steden in onze provincie, om mensen in nood van onderdak, sanitaire voorzieningen en eten te voorzien. Ik hoop dat de mensen in kwestie door onze inwoners met een welkom worden ontvangen wanneer zij aankomen, en dat zij hier tot rust en op kracht kunnen komen.

Mijn inbreng in het debat voeg ik hieronder toe.

Robin Bongers
Raadslid GroenLinks Vlaardingen

______________________________________________

(De uitgesproken tekst geldt.)
 

“Er is een gigantische crisis aan de gang in Afghanistan. Veel mensen moeten vluchten en zijn in direct levensgevaar. Miljoenen Afghaanse vluchtelingen worden in buurlanden Pakistan en Iran opgevangen. Toch zijn er ook veel vluchtelingen die hier in Nederland opgevangen dienen te worden. Zuid-Holland blijft als provincie sterk achter als het gaat om onze verantwoordelijkheid nemen.

Het college stelt nu voor om de noodkreet van het centraal orgaan opvang asielzoekers te beantwoorden. Dat houdt in dat vijftig tot zeventig mensen, voor maximaal acht weken, zullen verblijven in hotelschepen.

De vraag die sommigen stellen, over hoe we dit moeten uitleggen aan Vlaardingse woningzoekenden, is dus onterecht. Woningzoekenden zijn namelijk niet geholpen met twee maanden op een boot. Er is geen concurrentie tussen deze twee groepen. Het woningtekort heeft daarnaast een groep aan andere oorzaken zoals de bankencrisis, huisjesmelkers, verhuurdersheffing, het verdwijnen van overheidssubsidies etc. Daar hebben vluchtelingen niets mee te maken. We kunnen én vluchtelingen helpen, én onze eigen inwoners aan woningen helpen. Dat kan dus sowieso, maar zeker in deze situatie.

Ook weigert GroenLinks mee te gaan in het negatieve frame dat sommige partijen over vluchtelingen schetsen. Het gebrek aan medemenselijkheid en begrip voor een ernstige noodsituatie van sommige partijen, is opvallend. Volgens een enquête die in dienst van Nieuwsuur is afgenomen, is er zeventig procent vóór het opvangen van Afghaanse vluchtelingen in deze noodsituatie zoals die nu is. Toegegeven, dit is een landelijk onderzoek, en geen Vlaardings onderzoek, maar het blijft een relevant cijfer.

Het college erkent de ontzettend nijpende situatie. Het is daarom juist te prijzen dat het college op basis van deze nieuwe informatie, toch zijn verantwoordelijkheid pakt. Er is bovendien niet alleen sprake van liefdadigheid, Nederland heeft simpelweg een verdragsverplichting en daar kan enkel aan voldaan worden als gemeenten binnen Nederland, zoals Vlaardingen, zich handelend opstellen.

GroenLinks steunt het college in zijn besluit om de verantwoordelijkheid op dit punt te nemen en wij zijn blij dat Vlaardingen nu in Zuid-Holland een positieve voortrekkersrol heeft voor andere gemeenten.”