Beste Vlaardinger,

Groen verbindt. GroenLinks kiest daarom voor een groen Vlaardingen, we willen van deze stad weer de groenste stad van Nederland maken. Een ambitieuze droom, maar wel eentje die werkelijkheid kan worden. Vlaardingen heeft namelijk al heel veel moois en groens te bieden: een schitterende Broekpolder, een waardevolle Heemtuin en een heerlijk voedselbos. We kunnen fietsen in Midden-Delfland, kanoën op de Vaart en als je heel veel geluk en geduld hebt zelfs een baardmannetje of roerdomp spotten in de Rietputten. Het zijn stuk voor stuk parels die we moeten koesteren en waar we in moeten investeren. Want deze plekken zijn helaas niet vanzelfsprekend. We zien ook het oprukkende steen en asfalt: de aanleg van de Blankenburgverbinding, de verbreding van de A20 en woningbouw.

Groenste stad
Om echt weer de groenste stad te worden moeten we niet alleen zorgvuldiger omgaan met hetgeen we al hebben. We moeten meer doen, extra groen toevoegen en groene gebieden met elkaar verbinden. Iedere Vlaardinger zou minimaal 3 bomen moeten kunnen zien vanuit huis, iedere wijk zou voor 30% uit bladerdek moeten bestaan en niemand zou verder dan 300 meter van een park of groene ruimte moeten wonen. De afgelopen jaren heeft GroenLinks zich onder andere ingezet voor minibossen in Vlaardingen, dit zijn stukjes gecreëerde natuur waarin biodiversiteit leidend is. Inmiddels zijn er drie aangeplant, maar er is ruimte voor meer: elke wijk zou er minimaal 1 minibos bij moeten krijgen. Het straatbeeld kan groener, met meer biodiversiteit. Daarnaast gaan we het centrum ingrijpend vergroenen met het Liesveldviaduct en Veerplein als kloppend groen hart. Via onder meer de Havenkades verbinden we het centrum met andere groene gebieden als parken, singels, plassen, minibossen, Broekpolder en Vaart. Voor GroenLinks zijn ecologische beginselen hierin leidend. Dat wil zeggen: we planten vooral inheemse soorten bomen, planten en kruiden aan die een thuis bieden aan een grote verscheidenheid aan dieren. Goed groenbeleid valt of staat met kennis en kunde. We stellen daarom een stadsecoloog aan die adviseert op verschillende beleidsterreinen zoals groenbeheer en woningbouw. Groen verbindt.

Gezonde woonstad
De komende jaren zullen er in Vlaardingen fors meer huizen gebouwd worden. Dit is hard nodig, het is moeilijk om aan een woning te komen. Groenlinks zet in op betaalbare koopwoningen én sociale huurwoningen. GroenLinks vindt het belangrijk dat woningbouw niet ten koste gaat van het groen. Sterker nog, wanneer we het goed aanpakken kunnen we via woningbouw zelfs groen toevoegen aan de stad. We bouwen op gebieden die nu al versteend zijn zoals (oude)industrieterreinen en kantoren. Ook gaan we de hoogte in. Woningen bouwen we groen en natuurinclusief, zo worden zelfs woningen onderdeel van de groene verbindingen in de stad. 

Om er voor te zorgen dat deze woningen wel een thuis worden voor Vlaardingers, voeren we een zelfbewoningsplicht in om starters te beschermen tegen investeerders: Een woning kopen betekent er ook zelf in gaan wonen.

Ook zorgen we voor mogelijkheden voor studenten om zich in Vlaardingen te vestigen. Er is namelijk een tekort aan studentenwoningen in Rotterdam en de prijzen zijn bizar hoog. Het centrum gebied is goed gelegen nabij het openbaar vervoer. Vlaardingse studenten geven we voorrang en de mogelijkheid om de woning te kopen na hun studie. Zo krijgen ook jongeren meer binding met Vlaardingen en geven we hen de mogelijkheid om hier een mooie toekomst op te bouwen.

Groen verbindt
Beste Vlaardinger, het mag duidelijk zijn dat GroenLinks zich sterk maakt voor een mooie en groene stad. We staan daarnaast pal voor een stad waarin cultuur, kunst en historisch bewustzijn ervoor zorgen dat we elkaar ontmoeten, plezier hebben, goede gesprekken voeren en elkaar respecteren. Een stad waarin LHBTIQ+ personen geaccepteerd en gezien worden en waar fietsers en voetgangers het uitgangspunt zijn. Groen verbindt. Kijk voor meer informatie en het hele verkiezingsprogramma op Vlaardingen.groenlinks.nl, volg ons op Facebook en Instagram en stem volgende week vooral GroenLinks.

Met hartelijke groet namens team groen,
Neill Voorburg.