Wie: Vele Vlaardingers Eén Huis en Pax Ambassade van Vrede
Wat: Herdenking van 77 jaar Hiroshima en Nagasaki
Waar: Rosarium, Holysingel, 3136 LA Vlaardingen
Wanneer: Zaterdag  6 augustus 2022, 17.00 uur

In de hele wereld zal op 6 augustus worden stilgestaan bij 77 jaar Hiroshima en Nagasaki. Zo ook in België, Duitsland én Nederland, landen waar op meerdere plekken kernwapens liggen opgeslagen (zoals op de vliegbasis Volkel).

PAX Ambassade van Vrede Vlaardingen en Vele Vlaardingers Eén Huis organiseren een korte samenkomst voor een ‘herdenking van Hiroshima en Nagasaki’ in Vlaardingen.
Het is 77 jaar geleden dat de Japanse steden Hiroshima en Nagasaki bijna volledig werden verwoest door twee atoombommen. Het meest verschrikkelijke wapen dat ooit werd uitgevonden door de mens leidde tot heel veel doden en ook tot onherroepelijke trauma's die generaties lang nazinderen tot op de dag van vandaag.
Bij de herdenking in Vlaardingen herinneren wij de mensen die omkwamen en eren wij de overlevenden. Het onbeschrijfelijke menselijke leed dat de bombardementen veroorzaakten maakt duidelijk: dit mag nooit meer gebeuren. ´Nooit weer Hiroshima, nooit weer Nagasaki’.

Ondanks de gruwelijke en catastrofale effecten van het eventueel gebruik van deze wapens zijn er momenteel ongeveer 13.080 kernwapens in de wereld! De meeste van deze wapens zijn vele malen krachtiger dan de bommen die 77 jaar geleden vielen! En daarnaast neemt het gevaar dat kernwapens gebruikt zullen worden toe. We denken bijv. aan de blijvende dreiging daarvan in het Midden-Oosten, de proeven in Noord-Korea, en de dreigementen van Poetin in maart van dit jaar, waarbij Rusland besloot om zijn kernwapenarsenaal in staat van paraatheid te brengen.  

Naast herdenken blijft actievoeren tegen kernwapens nodig:
In juni is er in Wenen een wereldwijde conferentie gehouden door de landen die het VN Verbod op kernwapens onderschrijven.  Gezamenlijk besloten zij ‘niet te zullen rusten tot de laatste staat zich bij het Verdrag heeft aangesloten, de laatste kernkop is ontmanteld en vernietigd’.
Door deze landen werd ook een actieplan opgesteld. Daarover zal tijdens de herdenking op 6 augustus een en ander worden verteld, alsook over een brief van maar liefst 141 levensbeschouwelijke organisaties verstuurd aan de landen die het Verdrag ondertekenden.
De herdenking in Vlaardingen zal op 6 augustus in de namiddag om 17.00 uur gehouden worden bij het Rosarium aan de Holysingel (3136 LA Vlaardingen, naast het benzinestation).

De eenvoudige en korte, maar intense herdenking is bedoeld voor iedereen die op dat moment even stil wil staan bij ‘77 jaar Hiroshima en Nagasaki’.  

Witte bloemen, om neer te leggen bij het herdenkingsmonument, worden op prijs gesteld.