Vlaardingen krijgt een nieuw, duurzaam en groen stadhuis

Na het debat in de Raad van afgelopen donderdag 12 februari over een Program van Eisen voor een nieuw stadhuis koos de Raad bij meerderheid voor nieuwbouw. Jack Tsang doet verslag.

 

 

 

-------------------------------------------------------

GroenLinks geeft wethouder Versluijs de snelheidsprijs 2009 voor informeren burgers

Het debat over het nieuwe stadhuis tijdens de Raadsvergadering donderdag 9 februari liep voor GroenLinks inhoudelijk prima af.In de commissievergadering van 8 januari 2009 hadden we al ingezet op vier punten: duurzaamheid aanscherpen; het stadhuis wordt een groen stadhuis; geen verscholen wegkruip gebouw maar qua architectuur verbonden met de directe omgeving; en als laatste dat het een stadhuis wordt van ons allen.

Debat en stemmingIn het debat, en ook in de voorafgaande commissie, vonden andere partijen in deze sfeer uiteraard ook het nodige. Prettig te horen waren bijvoorbeeld de duidelijke uitspraken over duurzaamheid van de VVD. Samen met de VVD hebben we er  nog voor gezorgd dat de ambitie en allure zo op het peil gekomen zijn dat de tekst ‘ingetogen uitstraling’ is komen te vervallen. Klaas Terpstra (PvdA) gaf in stevige bewoordingen de onontkoombaarheid van de nieuwbouw uitstekend weer. Een 'nuloptie' bestaat niet - het gaat altijd geld kosten. Het CDA steunde onomwonden het voorstel.In de actuele discussie over de recessie zijn overheidsbestedingen uiteraard een goede gedachte, met name in de bouwsector levert dat op termijn banen op. Als dat ook nog duurzame, milieuvriendelijke activiteiten zijn' past dat uiteraard binnen de visie van GroenLinks. Een jaartje uitstellen zoals de CU/SGP voorstelde is niet zinvol. 'Zorg voor het milieu' een jaartje uitstellen is al zeker geen goede gedachte van hen! Uiteindelijk stemde de overgrote meerderheid in de raad gewoon voor.

Betrokkenheid VlaardingersIn januari hadden we in de commissie met de PvdA al  uitgesproken dat participatie van de burger belangrijk was en in twee groepen gesplitst kan worden. GroenLinks drong  toen aan dat de direct omwonenden meteen geïnformeerd zouden moeten worden. Wat dit betreft krijgt wethouder Hans Versluijs de GroenLinks snelheidsprijs van het jaar 2009! Al op vrijdagmorgen 10 februari viel er bij de omwonenden een brief door de bus! Helder is in de brief omschreven  waarom  een nieuw stadhuis en wat de uitgangspunten in  het Plan van Eisen (PvE) zijn. Binnen twee maanden worden de vervolgstappen met de omwonenden gedeeld. Een prima start.

Voor de ‘rest’ van Vlaardingen hebben we een aantal suggesties gedaan met als doel het traditionele voorlichtingsfoldertje te ontstijgen. We noemen er een paar:   - een permanent tentoonstellingscentrum (in de bibliotheek?);   - elke maand een gedicht over het stadhuis;   - een verhalenwedstrijd om de behoeften en ideeën rond de publieksfuncties zoals     de ontvangstbalie te verzamelen. Op de publieke tribune zagen we het Hoofd Communicatie vrolijk glimlachen bij deze en andere suggesties. Het gaat nog wat worden, dit proces.

Tenslotte moet de tekst dat het stadhuis "het huis van de stad" is, komende jaren waargemaakt worden - ook in het proces van slopen, ontwerpen en bouwen. De stellingname van de OR is in dit proces heel positief. Naast de logische punten die gaan over de werkplekken (Arbo, milieu, arbeidsbeleving) noemen zij ook "vele burgers,één huis", één plek waar de burger, het bestuur en de ambtenaren elkaar ontmoeten en waar de burger alle benodigde gemeentelijk producten kan verkrijgen.

DuurzaamheidOver de duurzaamheid - uiteraard een belangrijk punt voor ons - valt te zeggen dat, mede op ons dringende verzoek, alle voorzichtige formuleringen uit de vorige editie van het PvE verdwenen zijn. Co2 neutraal is nu het uitgangspunt. Het stadhuis krijgt een Energielabel A, milieu onvriendelijke materialen worden vermeden, en de installaties in het gebouw worden zeer energiezuinig - en wel  aan de hand van de actuele stand van zaken op het moment van aanbesteden! Allemaal punten die wij herkenden uit eerdere GroenLinks bijdragen. Groen stadhuisTenslotte nog ons 'groen verhaal'. In het goedgekeurde PvE staat nu: "het groen op, aan en in de directe omgeving van het stadhuis draagt bij aan een groen stedelijk klimaat en zal in het ontwerp uitgebreide aandacht krijgen". Over de architectuur staat dat de architect de toepassing van speciale architectuurvormen, zoals verticale tuin(en) voor zover mogelijk, onderzoekt en betrekt bij het ontwerp. Groen op het dak, tegen de muur en in de directe omgeving. Groener kan het toch niet.

Vreemd waren de aantijgingen van de SP naar GroenLinks dat dit soort ideeën niet in het PvE thuis hoorden. Weten we weer waar de SP staat als het om groen gaat.... Volgens hen zouden we zelfs in de artistieke vrijheid van de architect treden.... Nogal inconsequent! Ook omdat de SP zelf een plannetje indiende met tekening en al. Dat is dan pas ècht het brood uit de mond stoten van de architecten...  - ook de architectenbureaus hebben die banen nodig! Gelukkig heeft het college bepaald dat er gewoon een kwalitatief goed architectenbureau aan de gang gaat. Een bureau dat binnen het PvE gaat ontwerpen. Over de procedure welk bureau het gaat worden krijgen we nog een voorstel. De SP stemde overigens gewoon voor. Dus ook voor dat nieuwe groene stadhuis. Want groen wordt ’ie. In 2014 word het lintje doorgeknipt.

Jack Tsang15 februari 2009