Vlaardingen zijn eigen Binnenhof?

Onlangs vroeg GroenLinks het college om van het nieuw ingerichte binnenplein van het stadhuis een echt volksplein te maken. In het AD/RD werd zelfs al gesproken over een ‘klein binnenhofje’. Het antwoord van B&W is binnen, maar is GroenLinks er tevreden mee? Lees het krantenartikel, het antwoord van B&W en een nieuwe brief van GroenLinks aan B&W.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------In het AD/RD 31 december 2005 een artikel met de volgende inhoud:

GROENLINKS WIL VLAARDINGS VOLKSPLEIN

Vlaardingen - Het was Jack Tsang al opgevallen, de fractievoorzitter van de Vlaardingse GroenLinks-fractie. Prachtig zoals het binnepleintje van het Vlaardingse stadhuis nu opnieuw is bestraat, heel mooi die sierlijke motiefjes. Maar war dient het voor? Want het terreintje wordt alleen maar gebruikt als parkeerplaats voor het college van b en w, plus wellicht nog een aantal ambtenaren. "Die auto's kunnen net zo goed in de parkeergarage staan," vindt Tsang. "Een uitzonering zouden we misschien kunnen maken voor de brommer van wethouder Anny Attema, hoewel ook die natuurlijk veilig en droog in de fietsenstalling kan staan." GroenLinks wil dan ook dat het pleintje een zinvolle functie krijgt, nu het zo is opgeknapt. Het moet een heus volksplein worden, het liefst met een glazen overkapping waar allerlei manifestaties en exposities kunnen plaatsvinden. Ten slotte doet Tsang nog een suggestie aan cultuurwethouder Ben van der Velde (GroenLinks): geef een Vlaardingse kunstenaar de opdracht een fraai spreekgestoelte te ontwerpen. Daar kunnen burgers dan debatteren met het stadsbestuur.Het pleintje is nu zo goed als onbekend bij de gewone Vlaardinger. Maar door de plannen van GroenLinks zou het kunnen vranderen in een klein binnenhofje.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Op 22 december reageerde de burgemeester als volgt op de vragen die Jack Tsang stelde:

 Geachte heer Tsang,

Kent u de uispraak "Twee zielen, één gedachte". Deze uitspraak is nu geheel van toepassing.Uw ideeën over de binnenplaats van ons oude stadhuis komen geheel oveereen met onze voornemens.Eerlijk gezegd: niet vooraf bewust zo gestuurd, maar toen wij zagen hoe fraai de binneplaats gaat worden, ontstond de gedachte om de binnenplaats voor andere doeleinden te bestemmen De auto's zullen vanaf heden in de parkeergarage blijven. We zullen nog een inrichtingsvoorstel bespreken (verplaatsbare planten, zitjes) en daarbij rekening houden met uw suggesties.De glazen overkapping moet nog even op zich laten wachten. Wij zullen de raad bij de eerstvolgende geëigende gelegenheid voorstellen dit in het investeringsprogramma op te nemen.

Met vriendelijke groeten,

Hoogachtend,Burgemeester en wethouders van Vlaardingen,

De secretaris - mr. ing. J. BrinkmanDe burgemeester - mr. T.P.J. Bruinsma

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Vlaardingen, 7 januari 2006

Betreft: beantwoording vragen binnenplaats stadhuis,              CBW/2005/49143

 Geacht college,

Bedankt voor uw snelle antwoord nog op de valreep van het oude jaar. U hoefde ook niet lang na te denken, want inderdaad: "twee zielen, één gedachte". Hoe dat kan, daar zijn dikke boeken over geschreven die soms het empirische overstijgen….

In het AD/RD werd het idee "een klein Binnenhofje" genoemd. Goed gevonden! Lijkt me wel wat voor plaatselijke politici die alvast willen oefenen.

Eén punt uit uw vreugdevolle brief was mij niet duidelijk. Onze intentie lag vooral in het openbare gebruik. Vandaar "volksplein". Ik las in uw antwoord niet onmiddellijk dat u deze intentie deelt. Wat ons betreft hoort openbaarheid in ieder geval bij de suggesties waarvan u zei dat u daar rekening mee gaat houden. Op de nieuwjaarsreceptie konden we al ervaren hoe het kan worden. Succes met het komende investeringsprogramma.

Met vriendelijke groeten,

Jack Tsang,namens de fractie van GroenLinks.