Vlaardings uitgaansgebied wordt met cameratoezicht niet veiliger!

Voor GroenLinks en enkele andere partijen in de Raad was dit de enige logische conclusie. Maar niet voor alle partijen. Ondanks de bevindingen dat allerlei andere maatregelen daadwerkelijk effectiever blijken te zijn ontstond er donderdag 15 januari toch nog een discussie in de Raad. Jack Tsang doet verslag.

Donderdag 15 januari 2009 stond de veiligheid in het uitgaansgebied weer centraal bij de Raad.

Op de agenda stond namelijk het Rapport 'Inventarisatie overlast Uitgaanscentrum Vlaardingen' en 'Politiecijfers aangiften buurt Centrum 2003-2007'. Bovendien was eerder afgesproken dat de burgemeester met een Voorstel Cameratoezicht, uitgaande van een veiligheidsanalyse, zou komen.

De veiligheidsanalyse was er. Het voorstel om cameratoezicht te creëren was er niet. En terecht. Het was inmiddels namelijk al gebleken dat de veiligheidsanalyse en de tot nog toe behoorlijk succesvolle genomen maatregelen van de burgemeester op geen enkele wijze het ophangen van camera’s zouden rechtvaardigen. VV2000 en ChristenUnie/SGP morden hierover, maar logischerwijs was hier toch geen speld tussen te krijgen.

Het onderzoek naar de veiligheid in het uitgaansgebied had de burgemeester laten houden door bureau Intraval, gespecialiseerd in dit soort onderzoeken. Al op 27 november 2007 had dit bureau de Raad geïnformeerd over de gebleken beperkte werkingskracht van cameratoezicht zoals al toegepast in verschillende steden. Nu spitste de discussie zich opnieuw toe op het al dan niet installeren van camera’s in het Vlaardingse uitgaansgebied.

Door de uitslag van het onderzoek en het verslag van de burgemeester over zijn bevindingen kon 15 januari dan ook geconcludeerd worden dat er betere alternatieven zijn, dat camera’s in uitgaansgebieden niet werken en ook dat de geënquêteerde  burgers er niet op zit te wachten. Vlaardingen krijgt dus geen camera’s.

Desondank bleven er politieke verschillen bestaan.Tegen beter weten in bleven VV2000, AOV, SBVen CU/SGP volhouden dat cameratoezicht nodig was. Het ging er bij hen niet in dat 'mensen met een slok op’ zich door een camera niet zouden laten weerhouden. Ook geloofden ze niet dat de effecten van daderregistratie gering blijken te zijn. Maar feit is: herkenbaarheid via een camera is nu eenmaal niet eenvoudig in de donkere, late uurtjes. Overigens staat de werkingskracht van camera’s niet per definitie ter discussie. Bijvoorbeeld bij parkeergarages werkt cameratoezicht wel. Nog veel interessanter, en voor ons verrassender, was dat uit het gehouden onderzoek bleek dat Vlaardingers helemaal niet zaten te wachten op camera’s aan de muur. Wèl op meer blauw op straat. Dat is er in enige mate dan ook al afgelopen jaar gekomen. De Raad had eerder de mogelijkheid te praten met de leden van het SUS-team over hun ervaringen. Het blijkt dat zij met praten veel en direct oplossen; en in die gevallen dat dit toch niet lukt staat de politie in een paar minuten naast de leden van het SUS-team om zonodig op andere wijze in te grijpen. Niet alleen de samenwerking met politie, maar ook die met portiers is behoorlijk positief gegroeid. Ook het weekendverlof en allerlei andere goed werkende maatregelen maken duidelijk dat direct contact niet te vervangen is door zeer dure camera’s, die ook nog eens door hoog opgeleid politiepersoneel permanent bekeken moeten worden.  Zinloze kosten die ook nog eens zorgen dat andere, wel zinvolle uitgaven niet meer gedaan kunnen worden.

Wat GroenLinks betreft: rustig doorgaan met de wèl werkende maatregelen die de veiligheid vergroten. Een prettig bericht was nog dat de twintig á veertig gewelddadige lastpakken in kaart gebracht gaan worden. Op termijn, omdat de horeca nog niet zover is de namen gewoon door te geven. Maar dán kan iedereen dan ook weer veilig en prettig uitgaan.

Opvallend waren de opmerkingen van sommige raadsleden over de combi 'drank & drugs'. Inderdaad leveren mensen die tegelijkertijd pillen en alcohol consumeren vaak problemen op. Maar van wietgebruikers weten we dat zij nou eenmaal de neiging hebben eerder weg te doezelen dan dat zij iemand met een glas in 't gezicht slaan. Burgemeester en zijn prima werkende veiligheidstaf weten dat maar al te goed.GroenLinks, PvdA, SP en CDA waren het al eens met elkaar; de VVD moest nog even nadenken, maar laat het de raad nog weten.

GroenLinks concludeert: Cameratoezicht in het Vlaardingse uitgaansgebied moet er niet komen, want:1. het werkt niet,2. is zeer kostbaar,3. het schendt de privacy,4. er zijn betere alternatieven voorhanden, en5. het is niet iets waar de geënquêteerde Vlaardingers op zitten te wachten.

Laten we ons geld liever uitgeven aan blauw op straat en gratis Openbaar Vervoer. Allebei duur, maar dit zal zeker geen weggegooid geld zijn!

Jack Tsang