___________________

Datum: 20-10-2020

Betreft: Rattenklemmen centrum

 

Geacht college,

In de stad zijn rattenklemmen aangetroffen. Deze rattenklemmen zijn niet alleen zeer dieronvriendelijk, maar ook potentieel gevaarlijk voor huisdieren en jonge kinderen. De vallen zijn ook zo kwetsbaar, dat ze makkelijk los raken en dan nog gevaarlijker zijn. Daarom stelt GroenLinks de volgende vragen aan het college:

  1. Zijn de rattenklemmen door de gemeente geplaatst?
  2. Is het college het eens dat er diervriendelijkere manieren bestaan die niet onderdoen aan effectiviteit, ten opzichte van de huidige rattenvallen?
  3. Is het college het eens dat de klemmen potentieel gevaarlijk zijn voor huisdieren en jonge kinderen?
  4. Indien het antwoord op vraag 1 ja is, is het college dan bereid de vallen te vervangen voor meer diervriendelijke en veiligere alternatieven?
  5. Indien het antwoord op vraag 1 nee is, is het college dan op de hoogte van wie de vallen wel zijn, en is het college bereid met de eigenaar te praten over alternatieven?

 
Hoogachtend,

Robin Bongers
GroenLinks Vlaardingen