Raadsvergadering gemeente Vlaardingen 23 februari 2017 - bestemmingsplan Marathonweg/spoorkruising
GroenLinks fractievz. Kees Borsboom zegt stemverklaring op website toe

Waarom GroenLinks tegen bestemmingsplan Marathonweg/Spoorkruising stemt

Op donderdag 23 februari 2017 stemde de fractie van GroenLinks als een soort winstwaarschuwing tegen het bestemmingsplan Marathonweg- Spoorkruising. Hier onze stemverklaring.

Het college is al vele jaren bezig om de onhoudbare leefsituatie langs de Marathonweg aan te pakken. Vele plannen passeerden de revu: van gehele ondertunneling (kosten ruim 200 miljoen) tot ‘niets doen’. Het geld ontbreekt om de problemen daadwerkelijk aan te pakken.

Nu dit jaar de treinverbinding Hoek van Holland - Schiedam wordt omgebouwd tot een light rail verbinding zag het college de kans om de spoorwegovergang te laten vervallen en een tunneltje onder de spoorbaan aan te leggen met aan weerzijden een mega rotonde om het vele vrachtverkeer probleemloos naar hun eindbestemming te loodsen. Een enorme investering die mede door een aantal overheidsinstanties wordt gefinancierd.

Door de aanleg van dit tunneltje zal er meer verkeer komen op de Marathonweg, er vindt een aanzuigende werking plaats voor vrachtverkeer, de bewoners aan weerzijden van de Marathonweg krijgen de revenuen in de vorm van meer fijnstof en meer geluidsoverlast.
Daarnaast zal de scheiding tussen centrum en Westwijk nog moeilijker over te steken zijn dan tot nu toe. De grenswaarden voor geluid worden verhoogd, het college stelt dat vrijwel het gehele traject binnen de gestelde grenzen blijft, klopt, maar de bewoners zullen meer geluidsoverlast ervaren. De overlast van fijnstof vertaalt zich in de toekomst met meer gezondheidsklachten en mogelijk een hogere sterftekans.

Daarnaast loopt de gemeente een financieel risico.
Er is nog slechts twee ton ruimte tussen de begroting en de beschikbare middelen, terwijl er nog enkele aanbesteding moeten volgen. In tijden van aantrekkende economie zullen de aannemers meer geld vragen dan in de tijd dat de benodigde financiering werd opgesteld. Een mogelijk groot financieel risico voor de gemeente die hiervoor geen reservering gemaakt heeft.
Hoe kan de raad zijn controlerende taak nu uitoefenen als het college de laatste eindjes nog aan elkaar moet knopen?

Als laatste argument is het verdwijnen van veel groen, daarvoor in de plaats komt er nog meer asfalt, Vlaardingen raakt steeds meer versteend.

Hoewel de fractie van GroenLinks niet de illusie had dat een meerderheid van de raad ons standpunt zou volgen heeft GroenLinks wel een “winstwaarschuwing” willen afgeven, een waarschuwing voor meer geluidsoverlast, meer fijnstof en een verslechterde leefomgeving rondom de Marathonweg.

De burgers zijn weer de dupe van dit genomen besluit.

Fractie GroenLinks Vlaardingen
Kees Borsboom

Lianne van Kalken.