Kees Borsboom
Kees Borsboom

Wat bereikte GroenLinks in de regio Rijnmond

GroenLinks Rijnmond maakt met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen een serie artikelen waarin de verschillende fracties die deel uitmaken van het samenwerkingsverband GroenLinks Rijnmond worden voorgesteld. In deze artikelen geven de huidige fractievoorzitters een overzicht van wat zij de afgelopen vier jaar hebben bereikt en de lijsttrekkers een vooruitblik op wat zij de komende vier jaar willen bereiken.

Eerdere artikelen in deze serie, onder de titel 'Het verschil dat GroenLinks maakt in…', zijn te vinden op:
- Krimpen a/d IJssel
- Schiedam
- Capelle a/d IJssel
- Barendrecht

__________________________________________________________________________

Het verschil dat GroenLinks maakt in… Vlaardingen

Vlaardingen telt ongeveer 71.000 inwoners. De gemeente maakte in het verleden naam door de visserij. Dat is inmiddels verleden tijd, wel zijn er nog verschillende monumenten die daaraan herinneren.

Vlaardingen bestaat voor een groot deel uit stedelijk gebied. Uitzondering daarop is het poldergebied ten westen en ten noorden van de stad. In de Broekpolder was aanvankelijk ook bebouwing gepland, maar dit gebied bleek te zijn opgehoogd met een metersdikke laag vervuild havenslib afkomstig uit de Rotterdamse havens. In 2005 hebben de Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland besloten dat er definitief geen bebouwing in dit natuurgebied komt. De gemeente stelt men voor als opgebouwd uit vier klaverbladen, waarvan het vierde, groengouden blad bestaat uit natuur- en recreatiegebied.

GroenLinks Vlaardingen heeft ca. 100 leden. Kees Borsboom (1952 / Vlaardingen) is voorzitter van een fractie bestaande uit vier leden; naast Kees zelf zijn dat Hermine Koning, Corrie Kortleven en Hasan Göbek. GroenLinks is met Jan Robberegt, die o.a. milieu en duurzaamheid, groen en recreatie, openbare werken en kunst in cultuur in zijn portefeuille heeft, ook vertegenwoordigd met een wethouder in het college. Naast GroenLinks maken PvdA, CDA, SP, D66 en CU-SGP deel uit van dit college. Met zo'n breed college vraag je je af of er ook nog een oppositie bestaat, maar die is er en bestaat uit diverse lokale partijen, de VVD, TON en AOV.

Kees Borsboom
Kees Borsboom heeft HBO gevolgd en is werkzaam in de financiële dienstverlening. Over zijn werk merkt hij op dat 'affiniteit voor cijfers en mensen in hun organisatie een onmisbaar gegeven is.' Hij is altijd bezig geweest met vrijwilligerswerk in verschillende organisaties. Door zijn werk vooral als penningmeester. Politiek actief is hij sinds ongeveer 2002. In 2006 kwam hij voor het eerst in de gemeenteraad. In 2010 werd hij fractievoorzitter. Ook voor de komende verkiezingen is hij lijsttrekker.

Over zijn keuze voor GroenLinks: 'Ik zocht een partij die zich hard maakt voor duurzaamheid en zich op sociaal terrein bekommert om burgers die een steuntje van de overheid kunnen gebruiken.'

GroenLinks Vlaardingen gaat de verkiezingen in met als motto: 'GroenLinks wil de samenleving socialer, groener en duurzamer maken.' Gevraagd naar wat GroenLinks de afgelopen vier jaar concreet bereikt heeft noemt hij de renovatie van stadsparken en de begraafplaats. Ook de inrichting van de Broekpolder als natuurgebied speelt een belangrijke rol. 'Het gaat om een burgerinitiatief. Het streven is dat de federatie het gebied in zelfbeheer neemt en samen met de gemeenteraad plannen ontwikkelt, toetst en uitvoert.'

Als successen kunnen zeker ook genoemd worden de uitverkiezingen tot groenste stad van Nederland in 2009 en van Europa in 2010. Zeker voor een gemeente in de Randstad is dat iets dat telt.

Broekpolder
Voor de fractie van GroenLinks gaat kwaliteit boven kwantiteit. 'Dat geldt ook voor groen ín de wijken. Ook in Vlaardingen staan de uitgaven sterk onder druk, maar dat mag niet ten koste gaan van onderhoud van groen en straten en pleinen.' Daarom wil GroenLinks de burger betrekken bij het beheer.

Sinds vorig jaar kent Vlaardingen ook stadslandbouw: 'Jan Robberegt heeft zich hier sterk voor gemaakt.' Er is ook een link gemaakt met de voedselbank. 'Bovendien kunnen mensen met een uitkering hier werkervaring opdoen met behoud van uitkering.'

Ook Odfjell en het tegengaan van varend ontgassen noemt hij als dossiers waar de fractie van GroenLinks de afgelopen vier jaar sterk op heeft ingezet.

Wat zeker niet onvermeld mag blijven is de renovatie van het stadskantoor. Mede dankzij GroenLinks is er niet alleen ingezet op renovatie, maar ook op duurzame renovatie, zodat de gemeente de komende jaren grote bedragen spaart op de energierekening: 'Goed voor het milieu en voor de gemeentebegroting.'

Op sociaal gebied noemt hij het behoud van de voorzieningen voor de minima. Al met al kun je stellen dat 'we deel uitgemaakt hebben van een coalitie met een goed sociaal beleid; beter dan in een aantal andere gemeenten. En beter dan er met een andere coalitie waarschijnlijk tot stand was gekomen.'

Trots is Kees op een aantal successen op cultureel gebied. Hij noemt het jongerencultuurpodium de Kroepoekfabriek ('voor de poorten van de hel weggesleept'), wat niet alleen als poppodium boven verwachting floreert, maar ook zalen verhuurt voor lezingen, diners en andere bijeenkomsten. 'Zonder GroenLinks was dit niet tot stand gekomen'. Verder noemt hij het Museum Vlaardingen (behoud en renovatie) en andere voorzieningen in de stad als sportterreinen en het zwembad. Dit alles ondanks bezuinigingen.

'Cultureel ondernemerschap hebben we gestimuleerd. We wilden kunstenaars en culturele instellingen samen met het maatschappelijk middenveld rond de tafel krijgen. Dat is gelukt en daarmee stimuleren we tegelijk het zelfinitiatief.'

Meer over de rol en de successen van GroenLinks in de Vlaardingse politiek staat HIER, HIER en HIER te lezen.

Over duurzaamheid merkt hij nog op dat voor 2014 en daarna de plannen die nu op papier staan in de uitvoeringsfase moeten komen. Hij noemt met name woningverbetering van oude complexen. De bedoeling is dat VVE's goedkoop geld kunnen lenen uit zogeheten 'revolving funds'. 'Daar moeten we geld voor vrijmaken; het bespaart op de woonlasten – denk aan zonnecollectoren op de daken – maar het verbetert ook de sociale cohesie, omdat mensen met elkaar rond de tafel gaan zitten. Dat werkt door tot in het onderhoud van de buitenruimte.'

Het liefst wil GroenLinks nu beginnen met energieneutraal bouwen, in plaats van in 2020, waarmee Vlaardingen in 2050 energieneutraal moet zijn. 'Je zou nu al bij ieder bestemmingsplan afspraken moeten maken en de plannen tegen het licht houden voor die energieneutraliteit.'

Voor de transitie van taken van het Rijk naar de gemeente is hij niet bang. Wel is het iets waar 'veel aandacht voor gevraagd zal worden. Wat dat betreft ligt er straks een zware taak.'

Over het GroenLinks Vlaardingse verkiezingsprogramma lees HIER meer.

Willem Visser / GroenLinks Rijnmond
willemvisser@groenlinksrijnmond.nl