Week van de Vooruitgang - groen licht voor duurzame mobiliteit

Wonen op een plek waar de lucht schoon en gezond is, en de straat een veilige plek om te fietsen en te spelen; dat is waar duizenden mensen zich tijdens de Week van de Vooruitgang voor inzetten.

Ook u kunt hier een steentje aan bijdragen.

Door zuiniger en minder te rijden, of uw auto eens te laten staan. In plaats daarvan neemt u de fiets om de kinderen naar school te brengen en om naar het werk te gaan. Of u reist per bus, of trein.

Maar u kunt meer doen:Door een activiteit te organiseren in uw eigen gemeente, laat u zien dat er prima alternatieven zijn voor de auto. Als we daar meer gebruik van maken, wordt onze omgeving schoner en veiliger. We willen namelijk allemaal dat onze kinderen veilig naar school kunnen, dat we gezond blijven en dat we frisse lucht inademen. Meedoen of meer weten? Surf naar www.weekvandevooruitgang.nl,of bel de Milieudefensie Servicelijn 020 6262 620.Specifieke informatie over activiteiten in Vlaardingen volgt later.