Wethouder antwoord GroenLinks: Plastic Heroe is nog proef

GroenLinks vroeg of kleur, plek en naam van de oranje afvalcontainers voor plastic niet anders kon en had wel een aantal suggesties. Anny Attema stelt dat het niet handig is om tijdens de proefperiode essentiële punten te veranderen.

De opmerkigen van GroenLinks zal zij meenemen als de pilot geëvalueerd gaat worden.

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------

 Aan: de heer J. Tsang - fractie GroenLinks

 Betreft: Plastic Hiero

Vlaardingen, 17 maart 2008

 Geachte heer Tsang, beste Jack,

Naar aanleiding van uw schrijven d.d. 4 maart 2008, betreffende "plastic hiero", treft u onderstaand mijn antwoord op uw vragen/suggesties aan.

    1. Kleur: de kleur is oranje en kan dat niet anders?

De Plastic Heroe campagne is een landelijke campagne die nu als pilot binnen de startgemeenten loopt.Vlaardingen doet als een van de startgemeenten mee. De bedoeling van de pilot is om gegevens te verzamelen en onderling te vergelijken. Het is dan niet handig om halverwege de pilot iets essentieels te veranderen.Wanneer er later dit jaar meer gemeenten kunststof gaan inzamelen zullen er ook landelijke promotieacties volgen. In september is door Nedvang een grote landelijke marketingcampagne gepland.Zo worden er nu al tv en radio commercials voorbereid. Om mee te kunnen liften met deze publiciteit, zowel wat beeld als slogan betreft, is de door Nedvang voorgestelde communicatie aanpak ook in Vlaardingen gevolgd.In Harderwijk is de oranje bak groen gemaakt, het resultaat daarvan is dat er vrijwel geen kunststof meer wordt ingezameld omdat de inwoners denken dat de proef is afgelopen. Wij willen de oranje bak dan voorlopig ook behouden en als de kunststof inzameling meer tussen de oren van de inwoners zit kan wellicht voor een andere kleur en vormgeving van de bakken gekozen worden. Daarbij zal landelijk echter het kleuraccent oranje voor kunststof blijven gelden, net als blauw voor papier en geel voor glas.

    2. Plaats van de bakken. Willekeur?

Bij de plaatsing was het zaak de 40 containers zodanig te plaatsen dat er een zekere spreiding over de gemeente bewerkstelligd zou worden en dat de overlast voor bewoners zo gering mogelijk zou zijn. We hebben de containers zoveel mogelijk bij de bestaande boven- en ondergrondse afvalapart punten gezet en daar waar dat niet kon een plek in de buurt gezocht waar weinig/geen hinder voor direct omwonenden zou worden ervaren. Vandaar dat er dus wel eens een eenzame "Heroe" staat.Het idee om containers bij sportverenigingen te plaatsen wordt in breder verband onderzocht.

    3. De naam van de actie/bak

Leuk dat dit de aandacht trekt van taalpuristen!In de landelijke campagne wordt de term "Plastic heroes" gebruikt. Om het effect van deze campagne ook in Vlaardingen zo optimaal mogelijk te krijgen wordt hierin meegelopen. Na afloop van de pilot zal ook deze term geëvalueerd worden.

Overigens zullen we de suggesties van de stichting Taalverdediging meegeven aan Nedvang.

Ik vertrouw erop U voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

A. Attemawethouder                   Anny