Wethouder Attema komt met Evaluatie van het schooltuinproject

Een regelrechte successtory is het Vlaardingse Project Kindertuinen geworden. In oktober 2004 kwam het college met een notitie en kopte het Rotterdams Dagblad: "Redding voor schooltuintjes - Vlaardingse jeugd kan tuinieren op boerderij."

De reddingsactie waar GroenLinks eerder in 2004 het initiatief voor nam was gelukt. Het uitgebreide voorstel dat met grote steun van de raad werd ingediend bleek haalbaar.

[Lees HIER het hele artikel uit het RD.]

Hieronder de tekst van de evaluatie van de wethouder.

Evaluatie project Kindertuinen 2006

Na het eerste jaar van het project Kindertuinen is een uitgebreide evaluatie opgesteld. Voor het tweede jaar van het project wordt volstaan met een korte notitie. Start 2006:Het tweede jaar is gestart met een derde en vierde locatie: op het terrein van het hobbytuinenpark De Zouteveen (Holy-Noord, Hoevenronde) zijn twee tuintjes ingericht. Bij volkstuinver. De Zuidbuurt zijn ook twee tuintjes beschikbaar gesteld. Beide nieuwe locaties voldeden aan de verwachting.Deelnemers:In totaal 204 tuintjes verdeeld over:Zuidbuurtseweg: 120 tuintjesMarnixlaan: 30 tuintjesVV. Zuidbuurt: 30 tuintjesDe Zouteveen: 24 tuintjes.De kinderen zijn afkomstig van de volgende scholen:Van Kampenschool - De Westwijzer - De Schakel - Van Houteschool - Prins Willem-Alexanderschool - Joh. Calvijnschool - Het Visnet - Dr. H. Bavinckschool - ’t Palet- centrum - Erasmus Dagschool - De Dolfijn - Het Kompas - De Ark.Op de woensdagmiddag waren drie groepen kinderen individueel aan het tuinieren: Aan de Zuidbuurtseweg, Marnixlaan en De Zouteveen.VrijwilligersZonder vrijwilligers geen Kindertuinproject. Het aantal is gegroeid naar 20. Verder is een deskundig iemand ingehuurd om de het project te begeleiden als coördinator. Helaas is zij aan het eind van het jaar naar Bonaire vertrokken.De vrijwilligers ontvingen een kleine onkostenvergoeding. Verder is er een bezoek gebracht aan de Kindertuinen in Zoetermeer. Hier zijn weer ideeën opgedaan. Als afsluiting is aan het eind van het seizoen een gezamenlijke maaltijd gehouden bij NME. Schitterende foto’s werden tijdens de bijeenkomst geprojecteerd en na de maaltijd werd het afgelopen seizoen geëvalueerd.Verloop 2006 Het project is ook dit jaar succesvol verlopen. Alle deelnemers, kinderen, leerkrachten, ouders, vrijwilligers vinden het een prachtig project. Vooral dank zij de enthousiaste inzet van de vrijwilligers, die zeer veel tijd en energie in het project staken. Het was wel een merkwaardig groeiseizoen met natte en droge, hete en koude perioden. Sommige planten groeiden dan ook slecht. Andere deden het juist weer goed. Het verschilde ook wel per locatie. De kwaliteit van de grond speelt duidelijk mee. Voor zowel de kinderen als de vrijwilligers leverde dit de nodige leerervaringen op. De Open Avonden, vooral op de Zuidbuurtseweg en de Marnixlaan, werden opvallend goed bezocht. Hele families kwamen naar de tuintjes kijken. Ook tijdens de Groot Onderhoudsavond veel bezoek. De handen werden uit de mouwen gestoken om het onkruid dat gedurende de zomervakantie welig tierde er uit te halen. Met de scholen was regelmatig contact. De scholen waarderen het project, ondanks dat het eigenlijk wel veel tijd kost. Het levert ook veel op. Probleempjes werden direct opgelost.Ook met bestuur van de volkstuinver. Zuidbuurt was regelmatig contact. Op twee van de volkstuintjes werd getuinierd onder leiding van vier mensen van de volkstuinver. Zij gaan graag hiermee door.2007Aan het eind van het jaar werd duidelijk dat aan de Zuidbuurtseweg daklozen gehuisvest worden. Op de informatieavond hebben de vrijwilligers zich kritisch, maar constructief opgesteld. Praktische problemen als, waar blijft het gereedschap, het plantmateriaal, de tafels, waar komt het toilet, een kraan, elektriciteit, kunnen opgelost worden. De scholen en ouders zullen in het voorjaar geïnformeerd worden.De locatie Marnixlaan is wat grond betreft de beste van alle locaties. Het onderkomen is provisorisch van elektriciteit voorzien. Er is een toilet en er is water. De vrijwilligers van de Marnixlaan zijn zeer tevreden met hun plek. Aangezien er nog geen andere bestemming is voor het gebouw kan deze locatie in 2007 weer gebruikt worden.Bij het NME centrum (Natuur- & Milieu Educatie) aan de Hofsingel kan in 2007 ook getuinierd gaan worden. Dit is dan voornamelijk bedoeld voor kinderen uit het centrum. Alle faciliteiten zijn aanwezig.De twee tuintjes bij volkstuinvereniging De Zuidbuurt zijn niet groot, maar voldoen wel. De vrijwilligers worden geleverd door de volkstuinvereniging. Een toilet is aanwezig. Leidingwater ook. Op een van de tuintjes is een tuinhuis, hierin wordt het materiaal opgeborgen.Op het complex van De Zouteveen liggen de twee tuintjes naast elkaar. Er is hier geen toilet en geen leidingwater. Opbergmogelijkheden van materiaal zijn beperkt tot een tuinkast. In relatie met de omvang van de wijk Holy is dit een zeer klein tuintje met beperkte mogelijkheden.Een nieuwe coördinator Kindertuinen is gevonden. Een van de vrijwilligers wil dit vanaf april 2007 gaan doen.