Wethouders antwoorden GroenLinks: bio-medische bedrijven in Vlaardingen zouden welkom zijn

Blij met de suggestie van GroenLinks 5 maart jl. was dit dan ook de boodschap die Vlaardingen heeft laten weten aan het OBR Rotterdam. Uiteindelijk lijkt de kans klein te zijn. In de brief worden de mogelijkheden langs gelopen.

Betr: Vestiging biomedische bedrijven.Bij brief van 5 maart aan wethouders Versluijs en Van der Zwan heeft de fractie van GroenLinks vragen gesteld over de mogelijkheid om biomedische bedrijven te huisvesten aan het terrein rond de Koggehaven. Dit naar aanleiding van een bericht in het AD/RD van 4 maart dat de gemeente Rotterdam moeite heeft om geschikte bedrijfsterreinen te vinden voor deze bedrijven.Het college was blij met deze suggestie. Deze biomedische bedrijven zouden inderdaad een welkome aanvulling vormen op de aanwezige bedrijvigheid in Vlaardingen. De arbeidsmarkt-synergie met het Unilever Research Laboratorium zou een positieve invloed kunnen hebben op de arbeidsmarkt en hoger opgeleide werknemers naar Vlaardingen kunnen trekken.Om de kansen voor vestiging in Vlaardingen te beoordelen, heeft de sectie Economische Zaken contact gezocht met het Ontwikkelingsbedrijf van de gemeente Rotterdam. Het OBR zoekt in opdracht van de Economic Development Board Rotterdam naar geschikte locaties voor de biomedische bedrijven. Het blijkt dat de locatie voor deze bedrijven essentieel is; ze willen zich slechts vestigen nabij een fysiek medisch brandpunt: een ziekenhuis in het algemeen en het Erasmus MC in het bijzonder. Dit vanwege de uitstraling van dit medisch centrum en de verwachte synergie met het EMC en soortgelijke bedrijven. Rotterdam heeft nu geen locaties die voldoen aan deze wens. Pogingen van het OBR om de biomedische bedrijven elders in Rotterdam te huisvesten, zijn tot nu toe op niets uitgelopen. Deze vestigingseis maakt de kans klein dat deze bedrijven zich in Vlaardingen willen vestigen.Uiteraard zullen wij het OBR en de EDBR toch wijzen op de aantrekkelijkheid van Vlaardingen als vestigingsstad. Met name het hoogwaardige gaia-park op Vijfsluizen kan vanwege de ligging nabij het metrostation een mogelijk alternatief zijn of het te herontwikkelen terrein van Lever-Fabergé.De suggestie van Groen Links voor vestiging op het ’OBR-terrein’ (nu bekend als Koggehaven) is geen optie. Hoewel het OBR-terrein inmiddels volledig eigendom van de gemeente Vlaardingen is, is het zo goed als uitgegeven. Het college biedt hier ruimte aan een aantal Vlaardingse bedrijven die van elders in de Rivierzone uitgeplaatst worden. Voorts is hier ruimte gereserveerd voor het dierenasiel dat ten behoeve van woningbouw verplaatst wordt uit het Hof. Ten slotte zijn bestuurlijk toezeggingen gedaan aan enkele Vlaardingse ondernemers die elders uit hun jasje zijn gegroeid. Daarmee is de beschikbare ruimte op dit terrein zo goed als vergeven. Ook elders hebben wij op dit moment geen bedrijventerrein beschikbaar.Wij hopen dat deze brief u inzicht heeft gegeven in de mogelijkheid om biomedische bedrijven te huisvesten in Vlaardingen.Hoogachtend,P. van der Zwan, Wethouder EZJ. Versluijs, Wethouder Rivierzone