"Wie is dat raadslid?" Portret fractievoorzitter GroenLinks Vlaardingen

In Groot Vlaardingen van 20 februari 2008 beantwoordt Jack Tsang enkele vragen.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Naam: Jack TsangLeeftijd: 65 jaar1. Wat doet u in het dagelijks leven? Genieten van de natuur, van het familieleven, van eten koken, lezen, tentoonstellingen bezoeken; organisatieadviseur en docent zijn.2. Waarom bent u raadslid? Om groene en linkse invloed in het stadsbestuur te brengen. Dat is nodig om een leefbare, en vooral menselijke samenleving te behouden. Dit door de consumptiedrift in te perken, zodat we nog wat over houden voor onze (klein)kinderen; de rechtvaardigheid te vergroten, zodat ook mensen die het even wat moeilijker hebben niet afgeschreven worden. Door bij te dragen dat Vlaardingen er steeds beter uit gaat zien en vooral groener. Zodat we meer lachen dan huilen in Vlaardingen. De cultuur een kans krijgt.3. Wat vindt u het leukst/zinvolst aan dit werk? Resultaten behalen, zoals de Broekpolder groen houden en de schooltuintjes redden. Er (mede) voor zorgen dat bomen blijven staan, ‘t Hof weer een historische uitstraling krijgt, de Moermanboerderij een functie krijgt. En niet in de laatste plaats: onrecht kunnen aanpakken.4. Bij welk onderwerp bent u het meest betrokken?‘Groen’, historie, en zorg voor kwetsbaren.5. Wat wilt u deze raadsperiode graag bereiken?Ik wil dat Vlaardingen meer een fietsstad is. Dat de verkeersveiligheid vooral bij scholen vergroot is. Dat monumentenzorg niet meer een stiefkindje is. Dat de Groene Broekpolder zo groen mogelijk is gehouden. Dat de integratie van allochtonen op respectvolle wijze verder geholpen is. Zorgen dat de privacy van mensen bewaakt blijft. Dat de milieuproblematiek op Vlaardings niveau duidelijk is en er ‘schone lucht acties’ ondernomen zijn. Zie ook onze website wwww.groenlinks.vlaardingen.nl6. Hoe weet u wat er leeft onder de Vlaardingers? Door op pad te gaan, te onderzoeken, kranten te lezen, en door veel vragen te stellen aan betrokken mensen over hun activiteiten omdat ik hen daarop beschouw als deskundigen - van schoolmeester tot Turkse Nederlander, van museumdirecteur tot vrijwilligster van een schooltuinproject, van dichter tot ambtenaar, van politievrouw tot actieve wijkbewoner, van hulpvrager tot hulpverlener.7. Hoe kunnen Vlaardingers u bereiken?Elke donderdagavond op het stadhuis. Ook kan er een afspraak gemaakt worden voor een ander tijdstip. Per E-mail: j.tsang@vlaardingen.nl of per post: GroenLinks, t.a.v. Jack Tsang, Postbus 1002, 3130 EB Vlaardingen.