GroenLinks fractievoorzitter Kees Borsboom tijdens Vlaardingse gemeenteraad 25 juni 2015
Kees Borsboom tijdens Vlaardingse gemeenteraad 25 juni 2015

Winstverdeling.....

Het Vlaardings College verdeelt een winst van 4,9 miljoen, terwijl er eigenlijk maar een positief resultaat is van 6 ton.....

Gisteren, donderdag 25 juni was een van de hoogtij dagen in de Vlaardingse politiek. Op de agenda stond de bespreking van de jaarrekening 2014.

De centrale vraag was: hebben de wethouders gedaan wat ze beloofd hadden en zijn ze binnen hun toegekende begroting gebleven?

Een van de belangrijkste taken van de raad is het controleren van het in de begroting geformuleerde beleid.

Alle partijen hadden hun bijdragen en gaven een reactie op de uitgevoerde plannen.
GroenLinks fractievoorzitter Kees Borsboom belichtte de financiële kant en gaf aan dat het resultaat geen winst was van 4,9 miljoen, omdat dit bedrag nog vermindert dient te worden met de verliezen op de grondexploitatie van 4,3 miljoen.
Het uiteindelijk positieve resultaat was volgens hem dus 6 ton.

Daarnaast stelde Kees Borsboom dat het college 5,5 miljoen aan incidentele baten had uitgegeven zonder dat daar een ordentelijke verantwoording van gegeven is.

De conclusie van zijn betoog was dat de Gemeente Vlaardingen wel op de goede weg was, maar dat er van een euforische stemming geen sprake kon zijn. Alle positieve persuitingen van de wethouder financiën ten spijt.

De wethouder stelde in een reactie dat de conclusie van GroenLinks juist was, maar dat het college bewust tussentijds een greep uit de reserves had gedaan om de verliezen op de grondexploitatie te kunnen dekken.
De raad was indertijd akkoord gegaan met het voorstel van het college - met 18 raadsleden vóór dit voorstel en 17 tégen - om op deze manier de verliezen af te dekken.

Op het eind van de discussie moest er een besluit genomen worden om het positieve resultaat van 4,9 miljoen een bestemming te geven.
GroenLinks gaf aan ook hiermee veel moeite te hebben: een winst verdelen van 4,9 miljoen, terwijl er uiteindelijk maar sprake is van een resultaat van 6 ton.
Het voorstel haalde het met een zeer ruime meerderheid, hoewel het natuurlijk een vreemd voorstel blijft.

Meer winst verdelen dan er eigenlijk is…. het blijft vreemd!
Maar zolang een meerderheid instemt met vreemde afwijkende voorstellen, ja, dan kan zelfs een accountant die de jaarrekening moet controleren daar niets tegen doen.

 
Fractie GroenLinks Vlaardingen
Kees Borsboom
Lianne van Kalken