GroenLinks wil structurele oplossingen bij de aanpak van de eikenprocessierups, en stelt voor om dus biodiversiteit als uitgangspunt te nemen: het zoveel mogelijk stimuleren van de natuurlijke vijanden van deze rups. Daarom vraagt GroenLinks raadslid Neill Voorburg het college o.a.: Is het college bereid om, als tegengaan van overlast nodig is, eikenprocessierupsen te reguleren via het aantrekken van natuurlijke vijanden en via meer gevarieerde aanplant?

____________________________________________________________________________________

 

Aan het college van Burgemeester en Wethouders te Vlaardingen

Vlaardingen, 10 juni 2020

Betreft: Biodiversiteit als wapen tegen de eikenprocessierups

 

Geacht college,

Ze zijn weer terug in Vlaardingen, langs de eikensnelwegen in de Broekpolder: de eikenprocessierups. Een jaarlijks terugkerend kriebelbeestje dat, bij contact met hun “haartjes” voor de nodige overlast kan zorgen. De eikenprocessierups zal onze stad jaarlijks aan blijven doen, dat is het nieuwe normaal. Dit komt omdat de sterke groei van de populaties eikenprocessierupsen in de eerste plaats een gevolg van de ecologische- en klimaatcrises is. GroenLinks kiest voor het aanpakken bij de bron in plaats van symptoombestrijding.

 
Verschillende natuurlijke vijanden van de processierups, zoals de sluipwesp en de koolmees, lijden momenteel ernstig. Hun aantallen lopen sterk terug als gevolg van het krimpen van leefgebied, verstening en gebrek aan biodiversiteit. De gehele keten is uit balans. Daar bovenop komt het landelijke gebruik van pesticiden en de structureel veel te hoge stikstofuitstoot en bijbehorende verzuring van de natuur. Dit alles bij elkaar opgeteld zorgt voor zeer insect- en vogelonvriendelijke leefomstandigheden. De stijgende temperaturen zijn daarnaast een andere verklaring voor de toename van het aantal processierupsen. De processierups is een van de insectensoorten die als gevolg van klimaatverandering op zoek is naar een nieuwe woonplek.

 
De meest effectieve manier om de eikenprocessierups te bestrijden is de inzet van biodiversiteit, het zoveel mogelijk stimuleren van de natuurlijke vijanden van deze rups. Experimenten met het zaaien van planten en het plaatsen van nestkasten om de natuurlijke vijanden van de processierups te lokken, laten zeer goede resultaten zien. GroenLinks wil structurele oplossingen en dus biodiversiteit als uitgangspunt nemen voor het aanplant en maaibeleid van Vlaardingen.

 
We hebben dan ook de volgende vragen en suggesties aan het college:

  1. Hoeveel meldingen van nesten van eikenprocessenrupsen heeft het college binnen gekregen? En in hoeverre zorgen deze dieren in Vlaardingen voor overlast?

  2. Hoe gaat het college om met eikenprocessierupsen als ze zijn gesignaleerd?

  3. Maakt het college gebruik van methoden als wegbranden of wegzuigen van Eikenprocessierupsen?

  4. Is het college op de hoogte van natuurlijke en biologische manieren om overlast tegen te gaan zoals in de inleiding beschreven?

  5. Is het college bereid om, als tegengaan van overlast nodig is, eikenprocessierupsen te reguleren via het aantrekken van die natuurlijke vijanden en via meer gevarieerde aanplant? Zo nee, waarom niet?

  6. Vorig jaar heeft Fontijne 110 nestkastjes aan de gemeente geschonken. Is het college bereid om fondsen (bv. bij de provincie) aan te schrijven om voor het komende jaar meer van dit soort broedgelegenheden te creëren?

  7. Heeft u beschikking over een budget voor “plaagdier” bestrijding? Zo ja, ziet u vanuit dit budget mogelijkheden om biodiversiteit te vergroten en zo natuurvriendelijke methoden in te zetten om de eikenprocessierups te bestrijden?

 
We zien uw beantwoording met grote interesse tegemoet,

Met vriendelijke groet namens de GroenLinks fractie,
Neill Voorburg