“ Knokken voor wat kwetsbaar is, maar altijd samen met anderen ”

Wie is Bart
Bart de Leede is nieuw in Vlaardingen. Sinds juni 2018 benoemd als wethouder van GroenLinks. Hij gaat over een echte GroenLinks portefeuille: klimaatadaptatie, openbare ruimte en groen, afvalinzameling, participatiewet en armoedebeleid en cultuur en erfgoed. Ook de coördinatie van de omgevingswet, de stimulering van evenementen en biodiversiteit en dierenwelzijn zijn onderdelen van zijn portefeuille. Als wethouder in Vlaardingen wil hij voor vergroening van de stad zorgen en voor verbetering van de positie van mensen in de knel. Verder wil hij door cultuur en zorg voor het Vlaardingse erfgoed de kwaliteit van de samenleving verhogen. Dat kan alleen door dat samen met inwoners te doen en hun betrokkenheid bij de stad te benutten.

Waar komt Bart vandaan
Bart de Leede werd in 1959 in Rotterdam geboren maar woont zijn hele leven al in Schiedam. De stap naar Vlaardingen is minder dan 1 km hemelsbreed, maar toch ook een grote. In Schiedam had hij een politieke carrière als raadslid en als wethouder. Hij is vanaf het eerste begin verbonden aan GroenLinks en was daarin ook landelijk actief als campagneleider (2002) en als partijbestuurder (laatstelijk in 2012-2013). Naast wethouder was hij achtereenvolgens gemeentesecretaris in de deelgemeente Noord in Rotterdam, raadsgriffier in de gemeente Zoetermeer, directeur/bestuurder van de Stichting Welzijn Schiedam en directeur/bestuurder van het Instituut voor Maatschappelijk Werk in Tilburg. Bart is getrouwd met Wilma en ze hebben drie volwassen dochters. Hij houdt van wielrennen, Nederlandse literatuur en van koken.

  • Klimaatadaptatie, Openbare ruimte en Groen
  • Afvalinzameling
  • Participatiewet en armoedebeleid
  • Cultuur en Monumenten
  • Evenementenstimulering
  • Coördinatie Omgevingswet
  • Biodiversiteit en dierenwelzijn