Concreet staan we voor de volgende maatregelen:

  • Vlaardingen gaat experimenteren met verschillende manieren van inspraak en democratie, zodat zoveel mogelijk mensen mee doen. We onderzoeken de mogelijkheid voor de instelling van een gelote burgerraad en een burger- en wijkbegrotingen.
  • De gemeentelijke organisatie wordt aangepast om daadwerkelijk goed en efficiënt te kunnen reageren op burgerinitiatieven en deze te kunnen ondersteunen. Nog te veel worden burgerinitiatieven gezien als lastig en verstorend. Dit moet veranderen.
  • De gemeente ondersteunt haar inwoners bij eigen initiatieven die bijdragen aan een actieve, open, solidaire samenleving en vrijwilligerswerk en doet dat waar nodig ook proactief. Zo voorkomen we een tweedeling tussen proactieve wijken en reactieve wijken.