GroenLinks wil daarom:

  • Een gezamenlijke aanpak van grensoverschrijdende zaken zoals groen, milieu, vervoer en woningbouw door een metropoolvorming.
  • Een gemeentelijk beleid dat ruimte geeft aan burgerkracht/burgerinitiatieven.
  • Dat burgers worden betrokken bij veranderingen in hun leefomgeving; consultatie vooraf maakt integraal deel uit van de gemeentelijke plannen.
  • Dat duurzaamheid in de gehele organisatie wordt toegepast, bij aanbesteding zullen Social Return on Investment, en de nieuwe nota duurzaam inkopen de leidraad zijn.
  • In principe worden burgerparticipatie en arbeidsplaatsen voor moeilijk plaatsbare werklozen opgenomen in de aanbestedingsvoorwaarden
  • De gemeentelijke organisatie een voorbeeldfunctie heeft voor haar burgers.
  • Dat de gemeente duurzaam inkoopt en aanbesteedt in lijn met het door het College van B&W ondertekende “Manifest Duurzaam Inkopen”

“ Vlaardingen, een sociale stad met zorg voor iedereen die dat nodig heeft ”