“ Vlaardingen, een groene stad waarin je goed woont, beweegt en geniet ”

GroenLinks wil:

 • Bewoners meer mogelijkheden en verantwoordelijkheden geven voor de inrichting en onderhoud van een groene omgeving en het stimuleren van groene tuinen.
 • Snippergroen, kleine stukjes groen die van de gemeente zijn en grenzen aan huizen of tuinen in privé-eigendom, zo veel mogelijk verkopen of verpachten aan deze private partijen die daarnaast huizen of tuinen bezitten, zodat duidelijk wordt wie verantwoordelijk is voor het onderhoud..
 • Behoud en verdere ontwikkeling van de Broekpolder als groene oase in het verstedelijkte Vlaardingen. Het inrichtingsplan blijft hiervoor de basis.
 • Het groenbeheer op dezelfde hoogwaardige ecologische wijze uitvoeren als nu gebeurt.
 • Een zorgvuldig bomenbeleid met terughoudendheid bij het kappen, toevoeging van kwalitatief hoogwaardige bomen bij vervanging van het huidige boomarsenaal en het plaatsen van fruitbomen door de gehele stad.
 • Blijvende ondersteuning van activiteiten van de stichting Boombehoud.
 • Door gevarieerd groen de wijken levendig houden omdat groen meerwaarde geeft aan het vestigingsklimaat en daardoor een positieve invloed op de huizenprijzen heeft.
 • Braakliggende terreinen, zoals bv. voormalig Sportpark Vijfsluizen tijdelijk gebruiken voor stadslandbouw zoals zeer succesvol gebeurt bij “Van Ruytenburch”, het complex van de oude brandweerkazerne aan de Hoflaan. Daarnaast bezien of daar andere groenfuncties dan wel hondenspeelplekken kunnen worden gerealiseerd.
 • Stimuleren van Stadslandbouw in alle wijken.
 • Verder ontwikkelen en onderling verbinden van groene corridors zodat er een plaatselijke ecologische hoofdstructuur ontstaat. Zo kan de Broekpolder verbonden worden met station Vlaardingen Oost en de rivierzone met de Westwijk.
 • De Vlaardingse groene zones verbinden met het Midden-Delfland-gebied en verdere ontwikkeling van dit gebied.
 • Groene Poorten door bij elke stadsingang, rotonde, toegangsweg, viaduct en station veel en verrassend groen te realiseren.
 • Een “groen platform Vlaardingen” waarbij organisaties op het gebied van groen, water en natuur worden verenigd en gebruik wordt gemaakt van hun expertise en betrokkenheid.
 • Behoud van de ecologische en historische waarde van het landgoed Hoogstad inclusief de hoogstamboomgaard.
 • Dat groen geen sluitpost is bij renovaties en herstructureringen.