Concreet staan we voor de volgende maatregelen:

  • Vlaardingen stelt een stadsecoloog aan. Er wordt geïnvesteerd in ecologisch verantwoord groenonderhoud zonder gebruik van bestrijdingsmiddelen. Groenzones door de hele stad worden met elkaar en met de natuur buiten de stad verbonden. Behoud van gezonde bomen heeft prioriteit en er worden zoveel mogelijk bomen geplaatst. De Fransenstraat wordt een mooi Frans pleintje.
  • Daarnaast wordt ingezet op verticale tuinen, groene daken en groen aan lantarenpalen. Publieke gebouwen hebben hierbij een voorbeeldfunctie.
  • In Vlaardingen gaan we natuurinclusief bouwen. Bij nieuwbouw en renovatie houden we rekening met de aanwezige flora en fauna. We creëren bewust een plek in gebouwen en op terreinen voor bijvoorbeeld vogels, insecten en planten.
  • De Operatie Steenbreek wordt ten volle ondersteund. Daarnaast moeten alle mogelijke middelen worden ingezet om tuinen zo veel mogelijk ontdoen van tegels en klinkers en parkeerplaatsen voorzien van opengewerkte rasters.
  • Burgerinitiatieven zoals Stadlandbouw, Voedselbos en de Federatie Broekpolder worden verder ondersteund.
  • Het Liesveldviaduct wordt een stadspark met bomen, groen en waterpartijen. Door minder winkeloppervlakte in het centrum ontstaat er meer ruimte voor horeca en recreatie. Wegen en groen worden beter onderhouden. Hierdoor wordt de verloedering en leegstand tegengegaan. De Hoogstraat krijgt hierbij extra aandacht als een aantrekkelijk wandel-, winkel - en horecagebied.