GroenLinks wil daarom:

  • De Kroepoekfabriek blijven behouden als een onmisbare voorziening bij de ontwikkeling van een jongerencultuur.
  • Meer initiatieven voor jongerenparticipatie zoals de jongerenraad. Wij leren van hun inzichten en ervaringen.
  • De transitie van de jeugdzorg als kans benutten om kwalitatief betere en op maat toegesneden jeugdhulp te realiseren. De gemeenteraad moet hier nauw bij betrokken zijn. GroenLinks wil de nieuwe zorgstructuur met jeugdteams kritisch blijven volgen op effectiviteit, kwaliteit en tevredenheid van ouders en jeugdigen,
  • Dat aangesloten wordt bij het landelijke project “startersbeurs” om werkloze schoolverlaters op gang te helpen.