Concreet staan we voor de volgende maatregelen:

  • Museum Vlaardingen en het stadsarchief zijn bewaarplaatsen van het Vlaardingse erfgoed. Het museum verdient de (financiele) ondersteuning om naar buiten te gaan en zo meer bezoekers te trekken. De gemeente maakt werk van digitalisering van archief en vergroot daarmee de toegankelijkheid en het gebruik. Samenwerking tussen culturele instellingen staat voorop.
  • De Geuzenmaand rondom de uitreiking van de Geuzenpenning verdient ondersteuning – het zorgt voor verbinding met het recente verleden van de Tweede Wereldoorlog en slaat bruggen naar de actualiteit. Het heeft een nationale uitstraling waar Vlaardingen trots op kan zijn.
  • Kunst en cultuur kost geld maar verrijkt de stad; iedereen moet de kans krijgen om hieraan mee te doen. Kunst in de openbare ruimte wordt gestimuleerd.
  • Vlaardingen beschermt waardevolle gebouwen, interieurs en landschapselementen.
  • Vlaardingen gaat specifiek kunst- en cultuurbeleid ontwikkelen voor jongeren. Het succes van de Kroepoekfabriek moet hierbij versterkt worden.
  • De gemeente steunt de Historische Vereniging en archeologische werkgroep en maakt actief gebruik van hun kennis.
  • Vlaardingen ondersteunt kunstenaars en hun ondernemerschap.