Concreet staan we voor de volgende maatregelen:

  • Vlaardingen vindt het belangrijk dat de wijkteams “er-op-af” teams goed zichtbaar zijn met een vaste plek en spreekuur. Informatie over zorg is voor inwoners gemakkelijk te krijgen. Lichte hulp maar ook zwaardere vormen van ondersteuning zijn dichtbij (op wijkniveau) voorhanden, ook voor jongeren met een beperking.
  • Thuiswonende ouderen die tijdelijk meer hulp nodig hebben moeten snel op een veilige plek terecht kunnen.
  • Wachtlijsten voor de jeugdzorg worden zo snel mogelijk aangepakt.
  • Vlaardingen stimuleert sociale cohesie en een gezonde leefstijl. Daarvoor zijn nodig mogelijkheden voor mensen om elkaar te ontmoeten en waar nodig te helpen, bijvoorbeeld via buurtvoorzieningen.
  • Daarnaast is een groene en beweegvriendelijke omgeving nodig omdat zo deelname aan sport en bewegen en daarmee gezondheid worden bevorderd. In Vlaardingen gaan we de openbare ruimte zo inrichten zodat deze uitnodigt en uitdaagt tot bewegen. Het aantal trapveldjes wordt uitgebreid. Want zien bewegen, doet bewegen.
  • GroenLinks investeert in vrijwilligers en mantelzorgers en zorgt voor een adequate beloning. Omdat in beide groepen vrouwen oververtegenwoordigd zijn, houden we in de gaten dat de (arbeids)emancipatie van vrouwen hier niet onder lijdt.