GroenLinks wil daarom:

  • Goed onderhouden en duurzame schoolgebouwen.
  • Onderzoek naar de mogelijkheid van een bibliotheekpunt bij de scholen in de Babberspolder.
  • Voldoende mogelijkheden voor volwassenenonderwijs.
  • 'Ambachtelijke' vormen van onderwijs stimuleren om aan te sluiten op de vraag naar technische arbeidskracht in onze regio. Leerling- gezelconstructies moeten worden gerealiseerd mede in het kader van het actieplan wonen en in samenwerking met het bedrijfsleven en non profit instellingen.
  • Een beroep op Vlaardingse ondernemers om stageplaatsen te creëren.
  • Voldoende ondersteuning voor zorgleerlingen en een goede overdracht van de ene naar de volgende schoolsoort en een goed toegeruste onderwijs/zorg structuur om de kans op uitval te voorkomen.
  • Evaluatie van de beoogde effecten van de wet op het passend onderwijs in Vlaardingen.
  • Meer betrokkenheid van ouders bij het onderwijs en de school van hun kinderen.
  • Taalfront Vlaardingen ondersteunen en de het aanvalsplan laaggeletterdheid continueren.