Concreet staan we voor de volgende maatregelen:

  • Het personeelsbestand van de gemeente moet een afspiegeling van de lokale samenleving zijn. Alle instellingen die subsidie van de gemeente Vlaardingen ontvangen maken werk van diversiteit.
  • Vlaardingen neemt in overleg met werkgevers maatregelen om discriminatie op de werkvloer te voorkomen.
  • De gemeente maakt een deltaplan voor meer begrip tussen bevolkingsgroepen met actiepunten en budget. Dit wordt uitgevoerd samen met burgerinitiatieven zoals een (verjongd) Vele Vlaardingers Een Huis, Platform Ander Vlaardingen, PAX-ambassade voor Vrede, Vluchtelingenwerk, de Palestijnse gemeenschap, de Aidoun-werkgroep voor Syrische vluchtelingen, vertegenwoordigers van midden en Oost-Europese bevolkingsgroepen en iedereen die hieraan verder een bijdrage kan en wil leveren.
  • Vlaardingen stelt plannen en actiepunten op met betrekking tot de emancipatie van lesbiennes, homo’s, biseksuelen, transgenders en interseksuelen. De gemeente ondersteunt de emancipatie van deze groepen en van vrouwen binnen culturele en religieuze groepen.
  • Vlaardingen is voor de legalisatie van softdrugs en doet daarom proactief mee aan onderzoek en proeven naar gereguleerde wietteelt.