GroenLinks wil daarom:

  • Goed geoutilleerde sportaccommodaties verspreid over de stad, sport in de wijken stimuleren en voldoende trapveldjes in de woonwijken op niet overlast gevende locaties.
  • Uitbreiden en inzetten van jeugdsport – en waarderingssubsidies om lidmaatschap van sportverenigingen door groepen die nu ondervertegenwoordigd zijn, te bevorderen.
  • Continuering van de uitvoering van het Nationaal Actieplan Sport en Bewegen.
  • Uitbreiding van een aangepast sportaanbod voor mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking in samenwerking met de sportverenigingen.
  • Het sporten in de openbare ruimte bevorderen zoals hardlopen, wandelen en een balletje trappen.
  • Mogelijkheden voor de garantstelling van een denksportcentrum benutten.
  • Renovatie of vernieuwing van de sporthal in de Westwijk en realisatie van dergelijke faciliteiten in de Vettenoordse polder.
  • Gelegenheid voor iedere jongere om minimaal één sport in verenigingsverband te beoefenen.

“ Vlaardingen, een groene stad waarin je goed woont, beweegt en geniet ”