Concreet staan we voor de volgende maatregelen:

  • In Vlaardingen krijgen fietsers en voetgangers voorrang, vooral in het centrum en straten direct grenzend aan scholen. Fiets- en voetpaden worden verbeterd en toegankelijk gemaakt voor mensen die slecht ter been zijn en gehandicapten. Onvermoeibaar streeft GroenLinks naar kindvriendelijke “naar school-routes”.
  • We maken werk van het elektrisch rijden in Vlaardingen door middel van meer oplaadpunten. Openbaar vervoer in Vlaardingen is gratis voor minima.
  • We betreuren het dat er geen directe metroverbinding met Rotterdam Centraal is en blijven hier voorstander van. Vlaardingen moet goed aangesloten blijven op het landelijke netwerk van de NS. Schiedam moet daarbij een intercitystation blijven.
  • Onderzocht zal worden of “slimme duurzame wegen” aangelegd kunnen worden. De Marathonweg zou hiervoor een eerste kandidaat kunnen zijn.
  • Er wordt aansluiting gezocht bij het regioplan voor verkeer van Milieudefensie met o.a. fietssnelwegen. Een betere noord-zuid verbinding binnen Vlaardingen zelf – met name voor openbaar vervoer – is hier van belang.
  • Net als andere gemeentes stelt Vlaardingen een milieuzone in voor die gebieden in de stad waar de luchtkwaliteit onder druk staat. Het gebruik van vervuilende scooters wordt actief ontmoedigd.
  • Bij het Rijk en de Tweede Kamer wordt aangedrongen op een verlaging van de maximum snelheid van 100 naar 80 km per uur waar de A20 door de bebouwde kom heen gaat ter verbetering van de luchtkwaliteit en de vermindering van geluidsoverlast.