Concreet staan we voor de volgende maatregelen:

  • „„Vlaardingen maakt studentenhuisvesting mogelijk in bestaande woningen. Mogelijke locaties zijn leegstaande panden in het centrum en de rivierzone.
  • Er wordt een locatie gezocht voor het bouwen van “tiny houses” welke bij uitstek geschikt zijn voor jonge mensen, starters en studenten.
  • In samenwerking met de woningcorporaties wordt een gedeelte van de goedkope woningvoorraad (tot € 410) met voorrang aan jongeren verhuurd.
  • Vlaardingen maakt harde afspraken met woningbouwcorporaties zodat zij voldoende sociale woningen behouden. Met woningcorporaties worden afspraken gemaakt om energieneutraal te bouwen – goed voor klimaat en portemonnee - en over huurwoningen voor middeninkomens en betaalbare koopwoningen, om zo te voorkomen dat er alleen nog wijken zijn voor hoge en lage inkomens.