Standpunt GroenLinks Vlaardingen: Wonen voor iedereen!

Wonen voor Iedereen

Iedereen moet goed kunnen wonen. En betaalbaar. In iedere wijk. We zetten daarbij extra in op jongeren. Onderwijsinstellingen en bedrijven trekken veel studenten die woonruimte zoeken. Door de Hoekse Lijn wordt Vlaardingen aantrekkelijk om te (blijven) wonen en in Rotterdam te studeren.

Concreet staan we voor de volgende maatregelen:

  • „„Vlaardingen maakt studentenhuisvesting mogelijk in bestaande woningen. Mogelijke locaties zijn leegstaande panden in het centrum en de rivierzone.
  • Er wordt een locatie gezocht voor het bouwen van “tiny houses” welke bij uitstek geschikt zijn voor jonge mensen, starters en studenten.
  • In samenwerking met de woningcorporaties wordt een gedeelte van de goedkope woningvoorraad (tot € 410) met voorrang aan jongeren verhuurd.
  • Vlaardingen maakt harde afspraken met woningbouwcorporaties zodat zij voldoende sociale woningen behouden. Met woningcorporaties worden afspraken gemaakt om energieneutraal te bouwen – goed voor klimaat en portemonnee - en over huurwoningen voor middeninkomens en betaalbare koopwoningen, om zo te voorkomen dat er alleen nog wijken zijn voor hoge en lage inkomens.