GroenLinks wil daarom:

  • Een laagdrempelig zorgloket op wijkniveau waar mensen voor alle vormen van zorg in het kader van de “nieuwe WMO” terecht kunnen. Aanvraag middels formulieren wordt beperkt tot het hoogst noodzakelijke.
  • Eén verantwoordelijke zorgcoördinator die kwetsbare huishoudens die met meerdere problemen kampen helpt het leven weer op orde te brengen en de samenwerking regelt tussen de diverse instellingen die zorg en ondersteuning in het gezin bieden.
  • Mantelzorgers en vrijwilligers moeten altijd een beroep kunnen doen op professionals, op scholing en op tijdelijke ontlasting van hun zorgtaken.
  • Optimaal faciliteren van het servicepunt vrijwilligers en de vrijwilligersvacaturebank.
  • Ondernemers aanspreken op hun verantwoordelijkheid om werknemers vrijwilligerswerk of mantelzorg uit te kunnen laten voeren door bijvoorbeeld zorgverlof te geven en flexibele werktijden mogelijk te maken.
  • Noodzakelijke hulp en ondersteuning voor mensen met een beperking en dak- en thuislozen.

“ Vlaardingen, een sociale stad met zorg voor iedereen die dat nodig heeft ”